LU CFI īstenotie ERAF projekti

Aktīvie projekti

LATOLED (2018. - 2021.)

Mini spektrometrs pārtikas analīzei (2018.)

Jaunas paaudzes viļņu frontes sensori, kuros izmantota kodēto difrakcijas struktūru metode (2018.)

Mikroapstrādātas silīcija pamatnes ASM, SEM un TEM nanomehāniskiem eksperimentiem (2018.)

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība (2018. - 2021.)

Termoelektriskais starojuma sensors (2017. - 2021.)

Gaismu emitējošu un ar šķīdumu metodēm apstrādājamu organisku molekulāro stiklu dizains un pētījumi (2017. - 2020.)

Oriģinālu organisko materiālu iespēju demonstrēšana Fotonisko Ierīču Prototipos: OFIP (2017. - 2020.)

Fosforiscējoša pārklājuma iegūšana plazmas elektrolītiskajā oksidācijas procesā (2017. - 2019.)

Realizētie projekti

LU Cietvielu fizikas institūta institucionālās kapacitātes attīstība (2014. - 2015.)

Starptautiskās sadarbības veicināšana LU Cietvielu fizikas institūtā (2014. - 2015.)

Jauni luminiscenti materiāli gāzu sensoriem un starojuma konvertoriem (2014. - 2015.)

Jauna tehnoloģija kalcija karbonāta un bioūdeņraža ieguvei biomasas reakcijā ar sārmu (2011. - 2013.)

Jauna tehnoloģija bioūdeņraža ieguvei un atdalīšanai anaerobās fermentācijas procesā (2011. - 2013.)

Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide (2010. - 2015.)

Vēja un ūdeņraža elektroapgādes autonoma sistēma (2010. - 2013.)

Jauni luminiscenti materiāli enerģiju taupošiem gaismas avotiem (2010. - 2013.)

POLIMĒRU ELEKTRO-OPTISKĀ MODULATORA PROTOTIPA IZSTRĀDE (2010. - 2013.)

Materiālu un tehnoloģiju izstrāde un izpēte difraktīvo optisko elementu ražošanai (2010. - 2013.)

INOVATĪVI STIKLU PĀRKLĀJUMI (2010. - 2013.)

Tehnoloģijas materiālu digitālai multispektrālai kontrolei un kvalitātes uzlabošanai (2010. - 2013.)

Inovatīvas tehnoloģijas izstrāde solārās kvalitātes silīcija iegūšanai ar elektronu kūļa metodi (2010. - 2013.)

Materiāli un to struktūras tandēma saules šūnām (2010. - 2013.)

Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās LU CFI (2010. - 2013.)