Jauna tehnoloģija bioūdeņraža ieguvei un atdalīšanai anaerobās fermentācijas procesā

Ieguldījums tavā nākotnē!
   

LU Cietvielu Fizikas institūts ir sadarbības partneris Biomehānikas un fizikālo pētījumu institūta (BUFPI) realizētajā ERAF projektā „Jauna tehnoloģija bioūdeņraža ieguvei un atdalīšanai anaerobās fermentācijas procesā” (Nr. Nr. 2010/0326/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/132).

Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2011. - 31.12.2013.

Projekta ietvaros plānots veikt pētījumus materiālu tehnoloģijās, inženierzinātnēs un biotehnoloģijās, lai izstrādātu jaunu tehnoloģiju bioūdeņraža iegūšanai un atdalīšanai anaerobās fermentācijas procesā, kā arī veiktu izstrādātās tehnoloģijas sociālekonomisko un biznesa aspektu izpēti. Ar izstrādāto tehnoloģiju būs iespējams ražot ūdeņradi rūpnieciskos apmēros anaerobās fermentācijas iekārtās, kuras uz šo brīdi tiek ražota biogāze. Par izejvielām bioūdeņraža ieguvei varēs kalpot dažādi lauksaimniecības, mežsaimniecības un pārtikas rūpniecības blakusprodukti un atkritumi, kā arī enerģētiskās kultūras.

No CFI projektā iesaistījušies: pētnieks Gundars Vaivars (projekta vadītājs un pētnieks), pētnieks Jānis Kleperis un pētnieks Georgijs Čikvaidze.

Sīkāk par projektu skatīt šeit