Kontakti un rekvizīti

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

IZM Izglītības iestāžu reģistra reģ.nr. 381016
PVN reģ.nr.: LV90002124925

Pasta indekss: LV-1063
Adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga,
E-pasts: issp@cfi.lu.lv 
Tālrunis: +371 67 187 816
Fakss: +371 67 132 778

 

Konti:

AS Swedbank, kods HABALV22
IBAN: LV89HABA0021408031027

AS SEB banka, kods UNLALV2X                        
IBAN: LV89UNLA0002000141725