Kategorija: Ķīmijas laboratorijas un to aprīkojums 

Ražotājs; Modelis: Carbolite Gero; HTRH/HTRV

Īss apraksts: Cauruļtipa krāsnī iespējams sasniegt līdz pat 1800oC lielu temperatūru, sildot dažādās atmosfērās: gaisā; N2; Ar, 95%/5% N2/H2; 98%/2% Ar/H2; CO2; He; vakuumā.

Plašāks apraksts

Kategorija: Ķīmijas laboratorijas un to aprīkojums 

Ražotājs; Modelis: Nabertherm; Dažādi

Īss apraksts: Pieejamas dažādas augstu temperatūru krāsnis ar tilpumu līdz pat 60L un 1800°C lielu augstāko sasniedzamo temperatūru, uzsildot līdz augstākajai temperatūrai 60 minūšu laikā.

Plašāks apraksts

Kategorija: Materiālu raksturošana

Ražotājs; Modelis: BioLogic; VMP3

Īss apraksts: VMP3 is zinātniskiem pētījumiem paredzēts multi-kanālu potenciostats/galvanostats, kas aprīkots ar diviem impedances mērīumu moduļiem un 15 neatkarīgiem kanāliem, no kuriem viens ir īpaši paredzēts mazu strāvu mērījumiem. Instruments ir nozīmīgs bateriju pētījumiem.

Plašāks apraksts

Kategorija: Ķīmijas laboratorijas un to aprīkojums 

Ražotājs; Modelis: M. Braun Inertgas-Systeme GmbH; EASYlab workstation

Īss apraksts: Cimdu kaste paredzēta darbam inertā atmosfērā (Ar) pie minimāla mitruma un skābekļa (<1 ppm). Papildus tīrību nodrošina šķīdinātāju tvaiku attīrīšanas sistēma un putekļu filtrs.

Plašāks apraksts

Kategorija: Ķīmijas laboratorijas un to aprīkojums; Tīrtelpas

Ražotājs; Modelis: Mbraun; Unilab Pro Eco 3 gloves

Īss apraksts: Cimdu kaste paredzēta darbam inertā atmosfērā (Ar) pie minimāla mitruma un skābekļa (<1 ppm). 

Plašāks apraksts

Kategorija: Materiālu raksturošana; Ķīmijas laboratorijas un to aprīkojums 

Ražotājs; Modelis: Anton Paar; Litesizer 500

Īss apraksts: Ar LitesizerTM 500 iespējams noteikt daļiņu izmērus, zēta potenciālu un molekulāro masu, mērot dinamisko (DLS), elektroforētisko (ELS) un statisko gaismas izkliedi (SLS) kā arī parauga gaismas caurlaidību un gaismas laušanas koeficientu.

Plašāks apraksts

Kategorija: Materiālu raksturošana 

Ražotājs; Modelis: SETARAM; LABSYS Evo

Īss apraksts: Ar LABSYS evo STA 1600 iespējams analizēt paraugus pie temperatūrām līdz pat 1600°C. Instrumentu izmanto, lai uzzinātu materiālu termisko uzvedību, pakļaujot tos ekstrēmām temperatūrām ražošanas, darbības vai pārstradāšanas procesos.

Plašāks apraksts

Kategorija: Materiālu sintēze un apstrāde

Ražotājs; Modelis: Diamond WireTec; DWS 100

Īss apraksts: Dimanta zāģis DWS100 no Diamond WireTec piemērots mazu paraugu zāģēšanai (ar zāgēšanas virsmas laukumu līdz pat 90 x 90 mm), par piemēru minot mikroshēmas, LED, EPROM, u.c. Piemērots keramikām, plastmasas paraugiem, nepiemērots metāliem.

Plašāks apraksts

Kategorija: Spektroskopijas metodes un lāzeri 

Ražotājs; Modelis: Gam Laser, Inc.; EX10A

Īss apraksts: 

Plašāks apraksts

Kategorija: Mikroskopija; Materiālu raksturošana; Tīrtelpas

Ražotājs; Modelis: Tescan; Lyra

Īss apraksts: 

Plašāks apraksts

Kategorija: Mikroskopija

Ražotājs; Modelis: Phenom-World; Phenom Pro

Īss apraksts: Phenom Pro Desktop SEM ir elektronu mikroskops, kas atvieglo lielāko daļu paraugu rutīnu analīzi. Iekārtas konfigurācija un paraugu ievietošanas mehānisms nodrošina ātru attēlu iegūšanu un īsu laiku paraugu nomaiņai.

Plašāks apraksts

Kategorija: Mikroskopija; Materiālu raksturošana; Tīrtelpas

Ražotājs; Modelis: Fei;Tecnai GF20

Īss apraksts: TEM FEI Tecnai G2 F20 ir elektronu mikroskops ar visaugstāko izšķirtspēju Latvijā. Tā mērījumi dod augstas izšķirtspējas informāciju par parauga sastāvu, struktūru un morfoloģiju.

Plašāks apraksts

Kategorija: Materiālu raksturošana 

Ražotājs; Modelis: Bruker; Elexsys-II E500

Īss apraksts: 

Plašāks apraksts

Kategorija: Materiālu sintēze un apstrāde; Tīrtelpas 

Ražotājs; Modelis: Raith; eLINE Plus

Īss apraksts: Ultra augstas izšķirtspējas elektronu staru litogrāfijas sistēma paredzēta nanofabrikācijai uz pamatnēm, kas izmērā ir līdz 100 mm. Lāzera interferometrs nodrošina izšķirtspēju līdz pat 1nm. Sekundārais elektronu detektors dod iespēju uzņemt augstas izšķirtspējas attēlus. Sistēma ir aprīkota ar Load Lock un Traxx, un Periodixx iespējām.

Plašāks apraksts

Kategorija: Spektroskopijas metodes un lāzeri; Materiālu raksturošana 

Ražotājs; Modelis: Edinburgh Instruments; FLS1000-DD-stm

Īss apraksts: Spektrometrs paredzēts fotoluminescences raksturošanai. Ispējams veikt emisijas spektra un ierosinājuma spektra mērījumus, kā arī noteikt kvantu iznākumu, absorbciju un atstarošanos.

Plašāks apraksts

Kategorija: Materiālu raksturošana; Spektroskopijas metodes un lāzeri

Ražotājs; Modelis: Bruker; Equinox 55

Īss apraksts: Infrasarkanā starojuma Furjē transformācijas vakuuma spektrometrs Bruker Equinox 55 dod iespēju veikt FTIR analīzi organiskiem un neorganiskiem materiāliem, kristāliem, pusvadītājiem.

Plašāks apraksts

Kategorija: Spektroskopijas metodes un lāzeri; Materiālu raksturošana; Mikroskopija

Ražotājs; Modelis: Bruker; Vertex 80v

Īss apraksts: Infrasarkanā starojuma Furjē transformācijas vakuuma spektrometrs Bruker VERTEX 80v dod iespēju veikt FTIR analīzi organiskiem un neorganiskiem materiāliem, kristāliem, pusvadītājiem. Iekārta ir aprīkota ar Hyperion 2000 infrasarkano mikroskopu.

Plašāks apraksts

Kategorija: Materiālu raksturošana 

Ražotājs; Modelis: Hy-Energy; LLC PCTPro-2000, masu spektrometrs RGAPro-100

Īss apraksts: Iekārtas pamatā ir gāzu sorbcijas mērījumi, izmantojot Sievert tipa tilpuma izmaiņu metodi. Iekārta pielietojama jaunu materiālu izpētē (nanomateriālu un porainu virsmu), virsmas un tilpuma absorbciju pētniecībā, fokusējoties uz pielietojumu enerģijas uzglabāšanā.

Plašāks apraksts

Kategorija: Materiālu raksturošana 

Ražotājs; Modelis: Ecopia; HMS-5000

Īss apraksts: Iekārta raksturo dažādu materiālu elektriskās īpašības, galvenokārt pusvadītājus (Si, SiGe, SiC, GaAs, InGaAs, InP, GaN), metālu slāņi, oxīdi, u.c. Ar iekārtu iespējams noteikt arī pusvadītāju vadāmības tipu (N vai P) un visus mērījumus var veikt, mainot temperatūru.

Plašāks apraksts

Kategorija: Materiālu sintēze un apstrāde; Spektroskopijas metodes un lāzeri 

Ražotājs; Modelis: Heidelberg Instruments; µPG 101

Īss apraksts: Heidelberg µPG ir tiešs rakstītājs, litogrāfijas sistēma, kurai nav nepieciešamas maskas. Rakstītājā izmanto UV lāzera staru, kuru selektīvi pakļauj virsmām uz parauga. Rakstītāja galva definē raksturīgo veidojumu izmēru, kas šī brīža uzstādījumos ir zem 1µm.

Plašāks apraksts

Kategorija: Materiālu sintēze un apstrāde; Spektroskopijas metodes un lāzeri 

Ražotājs; Modelis: Suss Microtec; MA/BA6 Gen4

Īss apraksts: Masku regulētājs paredzēts precīzai litogrāfijas masku un pamatņu savietošanai.

Plašāks apraksts

Kategorija: Materiālu sintēze un apstrāde; Ķīmijas laboratorijas un to aprīkojums 

Ražotājs; Modelis: Milestone Srl; SynthWAVE T660

Īss apraksts: 

Plašāks apraksts

Kategorija: Materiālu sintēze un apstrāde; Tīrtelpas 

Ražotājs; Modelis: Sidrabe; SAF25/50

Īss apraksts: SAF25/50 multifunkcionālais R&D klastera instruments veidots zinātniskiem pētījumiem un paraugu sintēze, kā arī konceptu izstrādei un vispārīgam akadēmiskam darbam plāno kārtiņu tehnoloģiju jomā. 

Plašāks apraksts

Kategorija: Materiālu raksturošana 

Ražotājs; Modelis: Agilent; G200

Īss apraksts: Galvenais instrumenta pielietojums ir plāno kārtiņu un pārklājumu, nanomateriālu un tilpuma materiālu virsmas slāņu mikromehānisko īpašību pētīšana.

Plašāks apraksts

Kategorija: Spektroskopijas metodes un lāzeri 

Ražotājs; Modelis: Ekspla; Dažādi

Īss apraksts: 

Plašāks apraksts

Kategorija: Materiālu raksturošana; Spektroskopijas metodes un lāzeri 

Ražotājs; Modelis: Oxford Instruments; SM4000-8

Īss apraksts: Sistēma izmantojama luminescences mehānismu un optisko absorbcijas joslu izcelsmes izpētē, izmantojot optiski inducētu elektronu paramagnētisko rezonansi (EPR).

Plašāks apraksts

Kategorija: Mikroskopija; Tīrtelpas 

Ražotājs; Modelis: Nikon; Dažādi

Īss apraksts: 

Plašāks apraksts

Kategorija: Materiālu raksturošana 

Ražotājs; Modelis: Amatec; Dycor LC-D

Īss apraksts: Galvenie pielietojumi ir kontrole un diagnostika tehnoloģiskiem procesiem vai pielietojumiem, kurā izmanto vakuumu vai kontrolēta sastāva atmosfēru un vakuumiekārtu teču diagnostika.

Plašāks apraksts

Kategorija: Materiālu raksturošana; Ķīmijas laboratorijas un to aprīkojums 

Ražotājs; Modelis: Metrohm; 914 pH Meter/Conductometer

Īss apraksts: 

Plašāks apraksts

Kategorija: Materiālu sintēze un apstrāde; Ķīmijas laboratorijas un to aprīkojums 

Ražotājs; Modelis: Fritsch; Pulverisette 5

Īss apraksts: Planetārās dzirnavām plaši pielietojamas paraugu apstrādē un sintēzē.

Plašāks apraksts

Kategorija: Materiālu raksturošana; Materiālu sintēze un apstrāde 

Ražotājs; Modelis: Metrohm Autolab; PGSTAT302N

Īss apraksts: Instruments paredzēts galvanostatiskiem un potenciostatiskiem mērījumiem elektroķīmiskās sistēmās (elektroķīmiskas šūnas, baterijas, degšūnas, u.c.).

Plašāks apraksts

Kategorija: Materiālu raksturošana; Tīrtelpas; Mikroskopija

Ražotājs; Modelis: Dažādi

Īss apraksts: Profilometrs pielietojams caurspīdīgu kārtiņu/fotorezista un citu kārtiņu biezuma noteikšanā, plānu un biezu kārtiņu mērījumiem, nelīdzenumu pētījumiem,virsmas kvalitāte un defektu pārbaudei.

Plašāks apraksts

Kategorija: Spektroskopijas metodes un lāzeri; Mikroskopija; Materiālu raksturošana

Ražotājs; Modelis: Spectroscopy & imaging GmbH; TriVista CRS Confocal Raman Microscope (TR777)

Īss apraksts: Mērījumi ar Ramana spektrometru dod iespēju identificēt un kvalitatīvi analizēt ķīmisko struktūru, organiskos un neorganisko materiālus.

Plašāks apraksts

Kategorija: Materiālu raksturošana

Ražotājs; Modelis: Rigaku; MiniFlex 600

Īss apraksts: MiniFlex benchtop rentgenstaru difraktometrs ir daudzfunkcionāla difrakcijas iekārta, ar kuru iespējams raksturot parauga atomāro struktūru. Instruments dod iespēju identificēt fāzes un noskaidrot to attiecību, uzzināt kristālu orientāciju kārtiņā u.c. Piemērots pulveriem vai paraugiem ar plakanu virsmu.

Plašāks apraksts

Kategorija: Materiālu raksturošana

Ražotājs; Modelis: PANalytical; X'Pert Pro Powder

Īss apraksts: Augstas izšķirtspējas pulver difrakcija, fāžu identifikācija un kvantitatīva fāžu analīze, plāno kārtiņu un pāŗklājumu analīze, kristalītu izmēra un mehānisko spriegumu pētījumu, kinētika un mērījumi dažādās atmosfērās.

Plašāks apraksts

Kategorija: Materiālu raksturošana  

Ražotājs; Modelis: EDAX; Eagle III XPL

Īss apraksts: Vispārīgi instrumentu pielieto dažādu materiālu un iekārtu sastāvai analīzei. Salīdzinot ar uz XRF bāzes veidotu elektronu mikroskopu mikroanalizatoru, šajā iekārtā nekādas papildus parauga apstrades nav nepieciešamas. Analizēt var gan parauga pamata komponentes, gan piemaisījumus.

Plašāks apraksts

Kategorija: Materiālu raksturošana; Spektroskopijas metodes un lāzeri

Ražotājs; Modelis: ThermoFisher; ESCALAB Xi

Īss apraksts: XPS ir spēcīgs instruments parauga ķīmiskā sastāva un ķīmiskā stāvokļa raksturošanai. Instruments dod iespēju ne tikai uzņemt XPS spektru, bet arī veikt virsmas un tilpuma sadalījuma analīzi kā arī advancētas metodes (UPS, EELS, u.c.).

Plašāks apraksts

Kategorija: Materiālu sintēze un apstrāde; Tīrtelpas

Ražotājs; Modelis: Ražotājs; modelis

Īss apraksts: Rotējošā diska klājējs ir instruments, kas paredzēts plānu kārtiņu (dažu nm līdz dažu µm) veidošanai uz pamatnes virsmas, to noklājot ar vēlāmāo materiālu izšķīdinātu šķīdinātājā, kamēr pamatne rotē.

Plašāks apraksts

Kategorija: Materiālu sintēze un apstrāde; Tīrtelpas

Ražotājs; Modelis: Laurell; WS-650Mz-23NPPB/UD3 

Īss apraksts: Rotējošā diska klājējs ir instruments, kas paredzēts plānu kārtiņu (dažu nm līdz dažu µm) veidošanai uz pamatnes virsmas, to noklājot ar vēlāmāo materiālu izšķīdinātu šķīdinātājā, kamēr pamatne rotē.

Plašāks apraksts

Kategorija: Materiālu raksturošana; Spektroskopijas metodes un lāzeri

Ražotājs; Modelis: Sciencetech Inc.; SS150W

Īss apraksts: Saules simulators ir standarts saules paneļu apgaismošanā un aprīkots ar starojuma avotu, kas līdzīgs Saules spektram. Pētāmajiem paraugiem jāatbilst saules paneļa uzbūves pamatprincipiem ar izmēru 10x10 cm2 un iekārta ir izmantojama kombinācijā ar sprieguma avotu un elektrometru.

Plašāks apraksts

Kategorija: Materiālu raksturošana

Ražotājs; Modelis: KP Technology SKP5050

Īss apraksts: Galvenie pielietojumi ir organisku materiālu virsmas potenciāla mērījumi, metālu darba funkcijas noteikšana, neorganisku pusvadītāju Fermi līmeņa noteikšana.

Plašāks apraksts

Kategorija: Mikroskopija

Ražotājs; Modelis: Veeco; CP-II

Īss apraksts: 

Plašāks apraksts

Kategorija: Materiālu raksturošana; Spektroskopijas metodes un lāzeri

Ražotājs; Modelis: J. A. Woollam Co., Inc.; RC2 - XI

Īss apraksts: Elipsometrs mēra polarizācijas izmaiņas gaismai, kas atstarojas vai iziet cauri materiālu struktūrai. Elipsometrija tiek galvenokārt izmantota, lai noteiktu kārtiņu biezumus un optiskās konsantes, bet to arī izmanto, lai raksturotu sastāvu, kristaliskumu, nelīdzenumus, dopantu koncentrācijas un citas materiālu īpašības, kas saistītas ar parauga izraisītu optiskā signāla izmaiņu.

Plašāks apraksts

Kategorija: Spektroskopijas metodes un lāzeri

Ražotājs; Modelis: Agilent; Cary 7000 

Īss apraksts: 

Plašāks apraksts

Kategorija: Materiālu sintēze un apstrāde; Tīrtelpas

Ražotājs; Modelis: Edwards; Auto 306

Īss apraksts: AUTO 306 ir kompakta, universālā vakuuma pārklājumu veidošanas sistēma. Instruments ir paredzēts fizikālas tvaika nogulsnēšanas procesiem augstā vakuumā. Iekārta nav paredzēta procesiem, kas izmanto ķīmisko tvaiku nogulsnēšanos.

Plašāks apraksts

Kategorija: Materiālu raksturošana

Ražotājs; Modelis: Shimadzu Corp. - DTG-60

Īss apraksts: Galvenie pielietojumi ir iztvaikošanas un kondensācijas procesu izpēte vielām, kristāliem un kristālu struktūru kristalizācijas un kušanas temperatūru noteikšana, kā arī amorfu vielu mīkstināšanās temperatūra.

Plašāks apraksts

Kategorija: Materiālu raksturošana; Spektroskopijas metodes un lāzeri 

Ražotājs; Modelis: Freiberg instruments - Lexsygresearch LMS

Īss apraksts: Iekārtas pamata funkcija ir cietvielu defektu analīze, izmantojot dažādas fizikālas parādības: Termostimulēta luminescence (TSL); Optiski stimulēta luminescence (OSL); Katodluminescence (CL); Rentgenluminescence (XRL). Iekārtā iespējams apstarot paraugu ar rentgenstarojumu, beta starojumu un UV lāzeri.

Plašāks apraksts

Kategorija: Ķīmijas laboratorijas un to aprīkojums

Ražotājs; Modelis: MEMMERT - WNB 10

Īss apraksts: MEMMERT ūdensvannas tiek elektriski sildītas un elektroniski kontrolētas. Termostata šķidruma temperatūru nepārtraukti kontrolē mikorpocesors ar impulsu kontroli.

Plašāks apraksts

Kategorija: Materiālu sintēze un apstrāde; Ķīmijas laboratorijas un to aprīkojums

Ražotājs; Modelis: Elma - Elmasonic S 120 (H)

Īss apraksts: Ultraskaņas frekvence 37 kHz, tilpums 12.75 L, keramiskais sildītājs, elektroniska laika un temperatūras kontrole.

Plašāks apraksts

Kategorija: Materiālu sintēze un apstrāde; Tīrtelpas

Ražotājs; Modelis: F&S Bondtec; 53xx BDA

Īss apraksts: 

Plašāks apraksts

Kategorija: Materiālu sintēze un apstrāde; Tīrtelpas

Ražotājs; Modelis: Novascan Technologies - PSDP-UV8T

Īss apraksts: UV Ozona tīrītājs spējīgs noņemt piemaisījumus un netīrumus no paraugu virsmas. Izmantojot augstas jaudas UV gaismas avoti, veidojas ozons, kas virsmas piesārņojumu sadala gaistošos savienojumos.

Plašāks apraksts

Kategorija: Ķīmijas laboratorijas un to aprīkojums; Materiālu sintēze un apstrāde

Ražotājs; Modelis: SHANGHAI YUANHUAY INDUSTRIAL CO., LTD. - DZF-6020

Īss apraksts: Krāsns temperatūras diapazons 50~180°C, vakuuma pakāpe <133Pa, darba telpa (mm): 300x300x275.

Plašāks apraksts

Kategorija: Ķīmijas laboratorijas un to aprīkojums 

Ražotājs; Modelis: Lauda - ECO E 10 S

Īss apraksts: Veidots, lai sildītu vai dzesētu šķīdumus. Pielietojumi: precīzas temperatūras regulācija kvalitātes kontrolē un analītikā; paraugu sagatavošana ķīmijā un farmācijā; tempeatūras kontrole elektronikā un biozinātnē, dzesēšana materiālu pētījumiem.

Plašāks apraksts

Kategorija: Ķīmijas laboratorijas un to aprīkojums

Ražotājs; Modelis: UAB "LABOCHEMA LT" - Dažādi

Īss apraksts: Velkmes skapjus pielieto, lai nepieļautu gāzu, tvaiku un citu bīstamo vielu izplatīšanos laboratoriju telpās caur ventilācijas sitēmām. Vēlkmes skapjos ir variējama sūkšanas jauda. Velkmes skapji aprīkoti ar melamīna oderējumu, keramiska darba virsmām, statīvu stiprinājumiem un apgaismojumu, elektriskām kontaktligzdām un aukstā ūdens padevi ar izlietni.

Plašāks apraksts

Kategorija: Ķīmijas laboratorijas un to aprīkojums; Tīrtelpas

Ražotājs; Modelis: Terra Universal; Ductless Exhaust Purification Hood

Īss apraksts: Ķīmijas velkmes skapis paredzēts ventilācijai no šķīdinātājiem. Satur tvaikus, putekļus, gāzes, kas radušās velkmes skapī un atbrīvojas no tām gaisam ieplūstot velkmes skapī un tad izplūstot caur izplūdes sistēmu.

Plašāks apraksts

Kategorija: Materiālu raksturošana; Materiālu sintēze un apstrāde; Mikroskopija

Ražotājs; Modelis: Form Factor - MPS 1500

Īss apraksts: 

Plašāks apraksts