Mācību materiāli

Fotonu skaitīšana un tās lietojums

"Fotonu skaitīšanas metodika ir samērā sarežģīta, jo optiskā starojuma atsevišķa fotona enerģija ir ļoti maza – ar kārtu 10-19 J. Lai tādu enerģijas porciju atsijātu no elektriskajiem trokšņiem fotouztvērējā un saistītajās elektriskajās ierīcēs, kā arī lai daudzkārtīgi pastiprinātu līdz līmenim, kāds ir nepieciešams ciparu elektroniskajām ierīcēm, vajadzīgas labas priekšzināšanas un pieredze. Šī iemesla dēļ fotonu skaitīšanas metodika vēl nav izgājusi no pētnieciskajām laboratorijām kā standartmetode, ko var plaši lietot jebkurš darbinieks vāju optisko starojumu mērīšanai. Tāpēc šajā darbā ir aprakstīta autora daudzu gadu ilgā pieredze fotonu skaitīšanas metodikas attīstīšanā un tās lietošanā vāju un ātri mainīgu optisko starojumu plūsmu mērīšanā, lai lasītājs smeltos zināšanas par fotonu skaitīšanu no autora uzkrātās pieredzes."

Fotonu skaitīšana un tās lietojums