Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI) 2018. gadā svinēja savu 40 gadu jubileju. No pirmsākumiem 1978. gadā līdz pat mūsdienām Institūts ir saglabājis starptautisko atpazīstamību un ir vadošais pētniecības centrs Latvijā.  Šobrīd Institūtā strādā ap 100 augsti kvalificētu zinātņu doktoru, veicot starptautiski konkurētspējīgus pētījumus, izglītojot studentus un piedāvājot inovatīvus pētnieciskos risinājumus rūpnieciskajām vajadzībām.

Institūta galvenie pētniecības virzieni:

  • Materiālu struktūras un īpašību teorētiskie un eksperimentālie pētījumi;
  • Nanotehnoloģijas, plānās kārtiņas, nanomateriāli un keramika;
  • Funkcionālie materiāli fotonikai, sensorikai un elektronikai;
  • Materiāli enerģijas iegūšanai un uzkrāšanai.

Institūta mērķis ir piesaistīt Latvijas un ārvalstu jauniešus savas karjeras uzsākšanai vai attīstīšanai institūtā, pilnveidot un attīstīt inovatīvu sadarbību ar augsto tehnoloģiju uzņēmumiem, veicināt jaunuzņēmumu radīšanu un pārstāvēt Latviju kā cietvielu fizikas un materiālzinātnes centru Eiropā un pasaulē.

Institūts 10 000m² nodrošina biroja telpas un modernu infrastruktūru dažādu veidu materiālu sintēzei un analīzei, kā arī 7. un 8. ISO klases tīrtelpas bezputekļu eksperimentiem. Darbs organizēts Atvērtā tipa laboratoriju veidā, kas ir pieejama visiem pētniekiem, industrijas pārstāvjiem un studentiem apmācītiem darboties ar atbilstošajām iekārtām vai, piesakot izpētes projektus, kur darbus veic institūta zinātnieki.

LU CFI sadarbojas ar vairāk nekā 100 zinātniskajām iestādēm visā pasaulē, izstrādājot vidēji 30 zinātniskos projektus gadā, no kuriem apmēram trešdaļa ir sadarbībā ar uzņēmumiem.

2001. gadā Eiropas Komisija (EK) atzina Institūta starptautisko kompetenci, piešķirot titulu "Materiālu pētniecības un tehnoloģiju izcilības centrs". Savukārt Technopolis grupas 2013. gadā veiktajā Latvijas zinātnisko institūciju izvērtējumā LU CFI ieguva visaugstāko vērtējumu starp institūcijām dabaszinātņu un matemātikas jomā, kā arī tika atzīts par otro labāko pētniecības iestādi Latvijā kopumā.

LU CFI ir pirmais zinātniskais institūts Baltijas jūras reģiona valstīs, kurš 2017. gadā sīvā konkurencē izcīnīja EK Apvārsnis 2020 programmas "Spreading Excellence and Widening Participation" 2. fāzes finansējumu projekta "Viedo materiālu pētījumu un tehnoloģiju pārneses centrs – CAMART²" izpildīšanai. Pateicoties šim projektam, ir ievērojami uzlabota pētnieciskā infrastruktūra un veidota vide veiksmīgai sadarbībai ar uzņēmumiem un jauno speciālistu apmācībai gan institūtā, gan pie sadarbības partneriem Zviedrijā – Karaliskajā tehnoloģiju institūtā (KTH) un Zviedrijas pētniecības institūtu konsorcijā (RISE).