LU Doktorantūras skola "Funkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas"

LU Doktorantūras skola „Funkcionāli materiāli un nanotehnoloģijas” atsāk savu darbību 2019.gada 7.septembrī.

Nodarbības semināru veidā notiks katru trešdienu LU Cietvielu fizikas institūtā Ķengaraga ielā 8 Konferenču zālē (2.stāvā) no plkst.13.00 līdz 14.30.

Pieteikties Skolai var  iesniedzot sekojošus dokumentus:

1. Pieteikuma forma

2. CV 

Aizpildītās veidlapas jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi issp@cfi.lu.lv, kā arī parakstīti oriģināli jāiesniedz Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta sekretariātā (203.telpa).