LU Doktorantūras skola "Funkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas"

LU Doktorantūras skolas „Funkcionāli materiāli un nanotehnoloģijas” ietvaros rīkotie semināri notiek katru trešdienu LU Cietvielu fizikas institūtā, Ķengaraga ielā 8. Semināros uzstājas gan industrijas pārstāvji, gan vietējie un ārvalstu zinātnieki, kā arī paši studenti stāstot par aktuālajiem tematiem funkcionālo materiālu un nanotehnoloģiju jomā pašu pētījumos, Latvijā un pasaulē.