Par TBRCP

Taivānas Nacionālajai Suņa Jat-Seņa universitātei un Latvijas Universitātei jau vairākus gadus ir veiksmīga zinātniska sadarbība. Līdz ar to, abas puses vienojās par fizikas centra izveidi, kas turpinātu sadarbību starp Taivānu un Baltijas valstīm. Centrs tika nodēvēts par Taivānas un Baltijas valstu fizikas pētījumu centru (Taiwan and the Baltic States Research Center on Physics jeb TBRCP), kas tika svinīgi atklāts 2020. gada 12. martā Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā.

Centra mērķis ir veicināt izglītības apmaiņu un pētniecisko sadarbību, specializējoties cietvielu fizikā, materiālzinātnē un optiskos materiālos.

Centra funkcijas iekļauj:

  • apmaiņas braucienus studentiem un profesoriem;
  • iekārtu izmantošanu zinātniskajai darbībai;
  • savstarpēju izglītojošu semināru rīkošanu par jaunākajām pētījumu metodēm un rezultātiem.

Centra izveide ir pirmais solis jaunu starptautisku projektu un atklājumu virzienā.

LU CFI zinātnieku vizīte Taivānā

Ceturtais bilaterālais zinātniskais seminārs (Latvija-Taivāna) 2022

Vakariņas Taipejas Misijas pārstāvja oficiālajā rezidencē

Kontakti

TBCRP koordinatore Taivānā
Ms. Ruru Chiang
E-mail: cjc8513@mail.nsysu.edu.tw

TBCRP koordinatore Latvijā
Ms. Līga Bikše
E-mail: liga.bikse@cfi.lu.lv