Ziņas

Zinātnieku nakts jau šo piektdien!

Svinīgajā Senāta sēdē atzīmē Latvijas Universitātes 103. Gadadienu

Saņemti projektu pieteikumi Valsts pētījumu programmās

Aktuālākais par Eiropas Pētniecības padomes European Research Council sniegtajām finansējuma iespējām 2023.gadā

Pētniecības organizācijām un augstskolām paveras papildu iespējas EEZ un Norvēģijas grantu projektos

Zinātnisko institūciju reģistru turpmāk uzturēs Latvijas Zinātnes padome

Nākamajā mācību gadā skolēni kārtos valsts pārbaudes darbu arī dabaszinībās

Projekta “SunToChem” CV

Eiropas Pētniecības un inovācijas dienas 2022 jau šonedēļ!