LU CFI Fonda misija

Nodrošināt ilgtspējīgu finansējumu

  • materiālzinātņu popularizēšanai,
  • izglītības un pētniecības veicināšanai, 
  • talantīgu skolēnu, studentu un zinātnieku atbalstam

 

LU CFI Fonda mērķi

  1. Popularizēt Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtu (LU CFI) kā izcilu materiālzinātnes centru un darba vietu;
  2. Paplašināt LU CFI kā materiāzinātnes centra starptautisko tīklu;
  3. Popularizēt materiālzinātni Latvijā, veicinot tās atpazīstamību nacionālā un starptautiskā līmenī, veicināt izglītības attīstību un talantīgu skolēnu, studentu un zinātnieku piesaisti;
  4. Veicināt industrijas un materiālzinātnes sadarbību, kā arī uz materiālzinātni balstītas inovācijas nacionālajā un starptautiskajā līmenī.    

 

Valde

Valdes pr. Anatolijs Šarakovskis

valdes loc. Anta Gailiša

valdes loc. Virgīnija Vītola

Saziņai

Valdes loc. Anta Gailiša

Rekvizīti

LU CFI Fonds

Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063

VRN 50008298391

LV32HABA0551050448365