LU Cietvielu fizikas institūts (LU CFI) piedāvā sadarbības iespējas visiem interesentiem dažādu materiālu fizikālo īpašību un struktūras pētniecības jomā. Pētniecībai ir pieejama LU CFI esošā infrastruktūra – laboratoriju tīrtelpas, laboratorijas aprīkojums un zinātniskās pētniecības iekārtas.

Iekārtu sarakstu atradīsiet zemāk, šķirojot pēc kategorijas vai apskatot pilnu iekārtu sarakstu.

Lai uzzinātu vairāk informācijas par kāda mērījuma iespējām vai ja radušies vispārīgi jautājumi, lūdzu, rakstiet mūsu galvenajai kontaktpersonai Olgai Bogdanovai uz Olga.Bogdanova@materize.com.

 

Lai veicinātu LU CFI zinātnieku un Latvijas un ārvalstu uzņēmumu savstarpējo sadarbību augsto tehnoloģiju jomā materiālzinātnēs, esam izveidojuši jaunu platformu sadarbībai ar industriju - Materize.

Materize mērķis ir padarīt LU CFI zinātnisko ekspertīzi, kompetenci un pieredzi saprotamu, viegli pieejamu un vērtīgu industrijai un uzņēmumiem.

LU CFI attīsta tehnoloģijas ar inovatīviem materiāliem, kas palīdz radīt jaunus produktus augsto tehnoloģiju industrijā, nodrošinot industrijai iespēju šo tehnoloģiju komercializācijai un pielietošanai.

Vairāk informācijas platformas mājas lapā: www.materize.com

Pakalpojuma izmaksas sastāda aparatūras lietošanas izmaksas un operatora darbs. Šo izmaksu lielums ir atkarīgs no analītiskās iekārtas amortizācijas, izmantoto materiālu izmaksām un nepieciešamās operatora kvalifikācijas.

Pētījumos izmantojamā aparatūra tiek iedalīta piecās klasēs atkarībā no iekārtas sarežģītības un amortizācijas izmaksām. Papildus tam ir jārēķinās ar noteiktajai metodikai nepieciešamo materiālu (reaģentu, gāzu, utt) izmaksām.

A – Laboratorijas pamataprīkojums: galdi, velkmes skapji, vakuumapstrādes skapji (glove box), utt,

B – Vienkāršākās mērierīces un analītiskās iekārtas,

C – Vidējas sarežģītības analītiskās iekārtas un lāzeri,

D – Elektronu mikroskopi (SEM, TEM), augstas izšķirtspējas optiskās un magnētisko rezonanšu spektroskopijas metodes,

E – Augstas sarežģītības materiālu sintēze un pētniecība.

Katrai sadarbības partneru grupai tiek piemērotas noteiktas aparātstundas izmaksu likmes.