Nanotehnoloģiju centrs atrodas institūta tīrtelpās 650 m2 platībā ar kontrolētu vidi (ISO klase 4 – 8), vismodernākajām iekārtām un personāla zināšanām par visprogresīvāko nano- un mikroražošanu gan fundamentālo pētījumu, gan iekārtu izstrādes jomā.

Procesi tīrtelpās tiek nepārtraukti uzlaboti, un notiek to kvalitātes kontrole saskaņā ar ISO 9001 sertifikātu. 

Nanotehnoloģiju centrs ir daļa no EuroNanoLab. 


KOMPETENCES

Plānās kārtiņas

Mikrofluīdika

OLED

Polimēru fotonika

1D un 2D materiālu nanoierīces

Plašs plāno kārtiņu nogulsnēšanas metožu klāsts un jaunu materiālu izstrāde Izmantojot PDMS un dažādus citus neabsorbējošus materiālus, orientējamies uz pielietojumiem bioloģijā: orgānos-uz-čipa un ārpusšūnu vezikulās Pilns izgatavošanas un raksturošanas cikls Interferometeri, modulatori, gredzena rezonatori un citas ierīces, kurās izmanto organisko materiālu nelineārās īpašības Grafēna un nanovadu sensori un citas ierīces

Tehnoloģijas

 • PLĀNO KĀRTIŅU NOGULSNĒŠANA
  Termiskā iztvaicēšana, magnetronā izputināšana (DC,RF, reaktīvā, HIPIMS), impulsu lāzeru izputināšana, atomu slāņa uzklāšana, plazmas ķīmisko tvaiku nogulsnēšana, tintes drukāšana, rotācijas pārklāšana

 • LITOGRĀFIJA
  Elektronu staru litogrāfija, UV litogrāfija, tiešā ieraksta lāzerlitogrāfija 

 • KODINĀŠANA
  Reaktīvā jonu kodināšana, mitrā kodināšana

 • RAKSTUROŠANA
  SEM-FIB, EDS, EBDS, STEM, TEM, profilētāji, zondes stacija, optiskie mikroskopi, piliena formas analizators, XPS, EPR un citas spektroskopiskās raksturošanas iekārtas 

 • CITAS
  Cimdu kaste, universāls šauru vadu saistītājs, HMDS krāsns, plazmas tīrītājs, 3D printeris, velkmes skapis utt. Elektroķīmiskā un gāzu analīze


Iespējas

Lieliski aprīkotais nanotehnoloģiju centrs piedāvā plašas R&D iespējas. Centrs ir atvērtās piekļuves laboratorija, kurā notiek gan elitāri akadēmiski pētījumi, gan dažādas aktivitātes sadarbībai ar industriju.


Tīrtelpu tehniskā atbalsta grupa ir atbildīga par tīrtelpu drošību un infrastruktūru – ventilācijas, gaisa nosūces, saspiestā sausā gaisa, gāzu apgādes sistēmām, kā arī elektrību u.c.

Tīrtelpu palīdzības kontakti (24/7)

T: +371 20221109

Tīrtelpu tehniskās atbalsta grupas dalībnieki:

LU CFI tīrtelpu vadītājs: Valdis Korsaks
E: Valdis.Korsaks@cfi.lu.lv

Galvenais inženieris: Jānis Kļaviņš
E: Janis.Klavins@cfi.lu.lv

Servisa inženieris: Jānis Līpenīts
E: Lipenits.Janis@cfi.lu.lv

IT atbalsts: Jānis Busenbergs
E: Janis.Busenbergs@cfi.lu.lv

LU CFI direktors: Andris Anspoks
E: Andris.Anspoks@cfi.lu.lv

 

1. LU CFI darbinieks

 • Kontaktējieties ar LU CFI tīrtelpu vadītāju
 • Vispārējā darba aizsardzības apmācība
 • LIMS apmācība
 • Tīrtelpu drošības un izmatošanas apmācība
 • Saņemiet pieeju tīrtelpām

2. Ārējais akadēmiskais, ārējais industriālais un cits lietotājs

 • Sazinieties ar MATERIZE projektu departamentu.
 • MATERIZE un ATL vadības daļa apstiprina ārējo lietotāju saistības ar LU CFI.
 • Vispārējā darba aizsardzības apmācība
 • LIMS apmācība
 • Tīrtelpu drošības un izmatošanas apmācība
 • Saņemiet pieeju tīrtelpām

MATERIZE projektu departamenta kontakti:

T: +371 6633 4488
F: +371 6713 2778
E: info@materize.com

Atbildīgais par vispārējo darba aizsardzības apmācību:

Raitis Siatkovskis
E: Raitis.Siatkovskis@cfi.lu.lv

Atbildīgais par tīrtelpu drošības un izmantošanas apmācību:

Dr. Phys.  Valdis Korsaks
E: Valdis.Korsaks@cfi.lu.lv

Lietotājam jāpiesakās pirms apmācības. Rakstiet e-pastu tīrtelpu drošības un pareizas izmantošanas apmācības atbildīgajam (norādiet datumu, kad vēlaties apmeklēt apmācību).

Tīrtelpu drošības un pareizas izmantošanas apmācība tiek organizēta pēc grafika, kurš redzams zemāk. (datumi un laiki var mainīties atkarībā no vajadzības):

Datums, laiks Vieta, Instruktors
12.04.2022; 10:00-15:30 2. stāva zāle, Valdis Korsaks
19.04.2022; 10:00-15:30 2. stāva zāle, Valdis Korsaks
03.05.2022; 10:00-15:30 2. stāva zāle, Valdis Korsaks
17.05.2022; 10:00-15:30 2. stāva zāle, Valdis Korsaks
31.05.2022; 10:00-15:30 2. stāva zāle, Valdis Korsaks
14.06.2022; 10:00-15:30 2. stāva zāle, Valdis Korsaks
28.06.2022; 10:00-15:30 2. stāva zāle, Valdis Korsaks
19.07.2022; 10:00-15:30 2. stāva zāle, Valdis Korsaks