Zinātniskās un industriālās automātikas daļa veidota no praktiskās elektronikas speciālistiem un nodarbojas ar jaunu unikālu iekārtu un mērierīču izstrādi un izgatavošanu zinātniskiem eksperimentiem un tautassaimniecībai.

Mūsu galvenie darbības virzieni ietver:

  • unikālu mērīšanas un kontroles sistēmu un iekārtu izstrādi un izgatavošanu
  • automātiskās vadības un kontroles sistēmas
  • un citi ar elektroniku un industriju saistīti procesi

Projekti


Mūsu komanda

Zinātniskās un industriālās automātikas daļa

Grāds Vārds Uzvārds Amats Kontaktinformācija
Dr.phys. Alberts Kristiņš Vadošais pētnieks un Laboratorijas vadītājs Alberts.Kristins
67260856
  Sergejs Gvozdevs Skaitļošanas sistēmu projektētājs Sergejs.Gvozdevs
Mg. Jānis Melderis Vadošais radioelektronikas inženieris Janis.Melderis
67260856
Mg. Juris Veinbergs Vadošais radioelektronikas inženieris Juris.Veinbergs
67260856
Mg. Irina Gvardina Vadošā programmēšanas inženiere Irina.Gvardina
67260856
  Pjotrs Kaļiņikovs Inženieris Pjotrs.Kalinikovs
67260856

Vēsture

Ilgus gadus pēc LU CFI fiziķu un citu organizāciju pasūtījumiem izstrādājām un izgatavojām specializētas pētniecības iekārtas (fotonu skaitītāji, taumetri, termoregulatori, impulsu selektori, specializēti barošanas avoti utt.).

Nemitīgi cenšamies palielināt pētniecisko izstrāžu komercializācijas līmeni jau kopš LU Pusvadītāju fizikas problēmu laboratorijas un CFI dibināšanas. Pati CFI dibināšanas un ēkas uzcelšanas finansiālā puse lielā mērā tika nodrošināta ar radioelektronikas daļas, konstruktoru biroja un darbnīcu izstrādātajiem un izpildītajiem līgumdarbiem, kurus pasūtīja PSRS vadošie zinātniskie institūti un militāri rūpnieciskā kompleksa uzņēmumi.

Vienmēr esam sekmējuši akadēmiskā un biznesa sektora sadarbību un atbalstījuši kopīgus pētījumus ar projekta partneriem (piemēram, ERAF projekts kopā ar SIA FONONS). Pēc LR Ārlietu ministrijas pasūtījuma izveidojām un uzstādījām Skrundas lokatora starojuma kontroles sistēmu. Valsts vides aģentūrai izveidojām vides kvalitātes novērojumu datu monitoringa un savākšanas automatizētu sistēmu, kā arī realizējām desmitiem citu projektu.