LU CFI RE laboratorijā ir izstrādāta virkne piekļuves sistēmu durvju kontrolieru (DK), kuri pārklāj visai plašu pielietojamības spektru.

  Kontrolieru tipi
Funkcijas DK-1 DK-2 DK-3 DK-4 DK-5 DK-6 DK-7 DK-8
Pielietojums 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b
Notikumu reģistrācija - - + + + + + +
Atslēgu ievadīšana ar masterkartēm + + - - - - - -
Atslēgu ievadīšana no PC - - + + + + + +
RS-485 - - + + + + - -
TCP/IP - - - - - - + +
Ieiešana ar karti + + + + + + + +
Iziešana ar rokturi (nav ieteicams) + + + + + + + +
Iziešana ar pogu + + + - + - - +
Iziešana ar karti + + - + - + - +
Pilnas atvēršanas režīms (ar pogu) + + + - + - - +
Pilnas atvēršanas režīms (no sarga) - - - + - + + -
Pilnas atvēršanas režīma indikacija + + + + + + + +
Skaņas signāls, ja durvis paliek vaļā ilgāk par noteikto laiku + + + + + + + +
Avārijas iziešana + + + + + + + +
Uzlaušanas reģistrācija - - + + + + + +
Attālināta atvēršana (no sarga) - - + + + + + +
 1. DK atsevišķām durvīm bez notikumu reģistrācijas:
  1. ar lietotāju skaitu līdz 30;
  2. ar lietotāju skaitu līdz 60.
 2. DK atsevišķām durvīm ar RS-485 portu un notikumu reģistrāciju:
  1. ar vienu lasītāju;
  2. ar diviem lasītājiem.
 3. DK atsevišķām durvīm ar RS-485 portu un notikumu reģistrāciju, ar papildus pogu lokalo durvju pieslēgšanas/atslēgšanas signalizācijai:
  1. ar vienu lasītāju;
  2. ar diviem lasītājiem.
 4. Tīkla DK ar iespēju strādāt autonomā režīmā gadījumos, kad pazūd sakari ar serveri:
  1. vienam durvīm;
  2. divām durvīm.