Personāls alfabētiskā secībā

Personāls pēc struktūrvienībām

Ar LU Cietvielu fizikas institūta Datu aizsardzības speciālistu var sazināties:

  • rakstot uz e-pasta adresi: das@cfi.lu.lv
  • iesniedzot iesniegumu klātienē vai nosūtot to pa pastu: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063, ar norādi Datu aizsardzības speciālistam.