Grāds Vārds Uzvārds Amats Telefons E-pasts
Dr.phys. Mārtiņš Rutkis Direktors 67854986 Martins.Rutkis@cfi.lu.lv
Dr.phys. Andris Anspoks Direktora vietnieks inovācijā 67251691 Andris.Anspoks@cfi.lu.lv
Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis Direktora vietnieks mācību darbā 67187816 Anatolijs.Sarakovskis@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Andris Šternbergs Direktora vietnieks zinātniskajā darbā 67187810 Andris.Sternbergs@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Andris Krūmiņš Direktora palīgs 67187816 Andris.Krumins@cfi.lu.lv
Dr.phys. Līga Grīnberga Zinātniskā sekretāre 26415673 Liga.Grinberga@cfi.lu.lv
  Līva Staltāne Biroja administratore 67187816 Liva.Staltane@cfi.lu.lv
Dr.phys. Laima Trinklere Zinātniskās padomes priekšsēdētāja   Laima.Trinklere@cfi.lu.lv
  Inese Jansone Eksperte   Inese.Jansone@cfi.lu.lv
Grāds Vārds Uzvārds Amats Telefons E-pasts
  Inese Takere Galvenā grāmatvede 67260571 Inese.Takere@cfi.lu.lv
  Daina Bullīte Finanšu daļas vadītāja 67260571 Daina.Bullite@cfi.lu.lv
  Anastasija Jozepa Materiālu uzskaites grāmatvede 67260571 Anastasija.Jozepa@cfi.lu.lv
Grāds Vārds Uzvārds Amats Telefons E-pasts
  Līga Klēbaha Personāla vadītāja 67260556 Liga.Klebaha@cfi.lu.lv
Dr.sc.admin. Laura Kalniņa Vecākā eksperte   Laura.Kalnina@cfi.lu.lv
Grāds Vārds Uzvārds Amats Telefons E-pasts
Mg iur Ieva Lācenberga-Rocēna Daļas vadītāja, juriste   Ieva.Lacenberga-Rocena@cfi.lu.lv
  Ilona Heinrihsone Jurista palīgs, iepirkumu sekretārs   Ilona.Heinrihsone@cfi.lu.lv
Grāds Vārds Uzvārds Amats Telefons E-pasts
MSc. Ieva Siliņa Grupas vadītāja; Projektu administratore; Eksperte 29142752 Ieva.Silina@cfi.lu.lv
  Katrīna Zabarovska Projektu vadītāja   katrina.zabarovska@cfi.lu.lv
BSc. Anna Grūbe Projektu administratore 67187816 Anna.Grube@cfi.lu.lv
MSc. Elīna Laizāne Projektu administratore 67260787 Elina.Laizane@cfi.lu.lv
MSc. Anta Gailiša Vecākais eksperts 29213521 Anta.Gailisa@cfi.lu.lv
Grāds Vārds Uzvārds Amats Telefons E-pasts
Dr.rer.nat. Sergejs Piskunovs Laboratorijas vadītājs; Vadošais pētnieks 20093610 Sergejs.Piskunovs@cfi.lu.lv
Dr.phys. Dmitrijs Bočarovs Vadošais pētnieks 29622457 m.29622457 Dmitrijs.Bocarovs@cfi.lu.lv
Dr.phys. Roberts Eglītis Vadošais pētnieks 26426703 Roberts.Eglitis@cfi.lu.lv
Dr.rer.nat. Jurijs Mastrikovs Vadošais pētnieks 25985004 Jurijs.Mastrikovs@cfi.lu.lv
MSc. Aleksejs Gopejenko Pētnieks 29558333 Aleksejs.Gopejenko@cfi.lu.lv
MSc. Māra Putniņa Zinātniskā asistente   Mara.Putnina@cfi.lu.lv
MSc. Oļegs Lisovskis Zinātniskais asistents 26130472 Olegs.Lisovskis@cfi.lu.lv
BSc. Inta Isakoviča Inženiere   Inta.Isakovica@cfi.lu.lv
  Anna Ivanova Inženiere   Anna.Ivanova@cfi.lu.lv
Dr.rer.nat. Aleksandrs Sorokins Cietvielu fiziķis   Aleksandrs.Sorokins@cfi.lu.lv
Grāds Vārds Uzvārds Amats Telefons E-pasts
Dr.habil.phys. Vladimirs Kuzovkovs Laboratorijas vadītājs; Vadošais pētnieks 27134915 Vladimirs.Kuzovkovs@cfi.lu.lv
Dr. phys. Olģerts Dumbrājs Vadošais pētnieks 26359386 Olgerts.Dumbrajs@cfi.lu.lv
Dr.rer.nat. Deniss Grjaznovs Vadošais pētnieks 27434516 Deniss.Grjaznovs@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Jevgēnijs Kotomins Vadošais pētnieks 67187480 Jevgenijs.Kotomins@cfi.lu.lv
Dr.phys. Anatolijs Popovs Vadošais pētnieks 67187480 Anatolijs.Popovs@cfi.lu.lv
Dr.rer.nat. Guntars Zvejnieks Vadošais pētnieks 29821830 Guntars.Zvejnieks@cfi.lu.lv
Dr.chem. Vera Serga Pētniece   Vera.Serga@cfi.lu.lv
Dr. Phys. Leonīds Rusevičs Pētnieks 67187480 Leonids.Rusevics@cfi.lu.lv
Veera Krasnenko Viespētniece Veera.Krasnenko@cfi.lu.lv
MSc. Andrejs Česnokovs Zinātniskais asistents   Andrejs.Cesnokovs@cfi.lu.lv
MSc. Aleksandrs Platoņenko Zinātniskais asistents 25956853 Aleksandrs.Platonenko@cfi.lu.lv
Regīna Burve Inženiere Regina.Burve@cfi.lu.lv
Maria Luštšik Inženiere Maria.Lustsik@cfi.lu.lv
BSc. Aleksandra Moskina Inženiere   Aleksandra.Moskina@cfi.lu.lv
BSc. Dāvis Zavickis Inženieris   Davis.Zavickis@cfi.lu.lv
Grāds Vārds Uzvārds Amats Telefons E-pasts
Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis Laboratorijas vadītājs; Vadošais pētnieks 67187816 Anatolijs.Sarakovskis@cfi.lu.lv
Dr.phys. Andris Antuzevičs Vadošais pētnieks   Andris.Antuzevics@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Baiba Bērziņa Vadošā pētniece   Baiba.Berzina@cfi.lu.lv
Dr.phys. Jeļena Butikova Vadošā pētniece   Jelena.Butikova@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Ņina Mironova-Ulmane Vadošā pētniece   Nina.Mironova-Ulmane@cfi.lu.lv
Dr.phys. Laima Trinklere Vadošā pētniece   Laima.Trinklere@cfi.lu.lv
Dr.phys. Georgijs Čikvaidze Vadošais pētnieks   Georgijs.Cikvaidze@cfi.lu.lv
Dr.phys. Andris Fedotovs Vadošais pētnieks   Andris.Fedotovs@cfi.lu.lv
Dr.phys. Jevgēņijs Gabrusenoks Vadošais pētnieks   Jevgenijs.Gabrusenoks@cfi.lu.lv
Dr.phys. Jurģis Grūbe Vadošais pētnieks   Jurgis.Grube@cfi.lu.lv
Dr.phys. Vladimirs Pankratovs Vadošais pētnieks   Vladimirs.Pankratovs@cfi.lu.lv
Profesors, Dr.habil.phys. Uldis Rogulis Vadošais pētnieks   Uldis.Rogulis@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Māris Spriņģis Vadošais pētnieks   Maris.Springis@cfi.lu.lv
MSc. Meldra Ķemere Pētniece   Meldra.Kemere@cfi.lu.lv
MSc. Guna Krieķe Pētniece   Guna.Krieke@cfi.lu.lv
Dr. chem. Monika Skruodiene Pētniece   Monika.Skruodiene@cfi.lu.lv
Dr.phys. Edgars Elsts Pētnieks   Edgars.Elsts@cfi.lu.lv
Dr.phys. Ramūnas Nedzinskas Pētnieks    
Dr.sc.ing. Andrejs Pavļenko Pētnieks   Andrejs.Pavlenko@cfi.lu.lv
MSc. Maksims Poļakovs Pētnieks   Maksims.Polakovs@cfi.lu.lv
MSc. Guna Doķe Zinātniskā asistente   Guna.Doke@cfi.lu.lv
MSc. Dzintars Bērziņš Zinātniskais asistents   Dzintars.Berzins@cfi.lu.lv
BSc. Ingars Lukoševičs Zinātniskais asistents   Ingars.Lukosevics@cfi.lu.lv
  Paula Biseniece Inženiere   Paula.Biseniece@cfi.lu.lv
  Ernests Dinsbergs Inženieris   Ernests.Dinsbergs@cfi.lu.lv
  Aija Kalniņa Inženiere   Aija.Kalnina@cfi.lu.lv
  Dace Ņilova Inženiere   Dace.Nilova@cfi.lu.lv
  Viktorija Pankratova Inženiere   Viktorija.Pankratova@cfi.lu.lv
BSc. Jānis Čipa Inženieris   Janis.Cipa@cfi.lu.lv
  Haralds Ozols Inženieris   Haralds.Ozols@cfi.lu.lv
  Pāvels Rodionovs Inženieris   Pāvels.Rodionovs@cfi.lu.lv
  Čiro Federiko Tipaldi Inženieris   Ciro-Federiko.Tipaldi@cfi.lu.lv
  Viesturs Tenis Vīksna Inženieris   Viesturs-Tenis.Viksna@cfi.lu.lv
  Kaspars Vītols Inženieris   Kaspars.Vitols@cfi.lu.lv
Grāds Vārds Uzvārds Amats Telefons E-pasts
Dr.phys. Krišjānis Šmits Laboratorijas vadītājs; Vadošais pētnieks 67187478 Krisjanis.Smits@cfi.lu.lv
Dr.phys. Ilze Manika Vadošā pētniece 67261132 Ilze.Manika@cfi.lu.lv
Dr.phys. Faina Muktepāvela Vadošā pētniece 67261132 Faina.Muktepavela@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Jānis Maniks Vadošais pētnieks 67261132 Janis.Maniks@cfi.lu.lv
MSc. Kārlis Kundziņš Pētnieks 67187875 Karlis.Kundzins@cfi.lu.lv
BSc. Līga Bikše Inženiere   Liga.Bikse@cfi.lu.lv
  Miļena Dile Inženiere   Milena.Dile@cfi.lu.lv
Mārtiņš Dreimanis Inženieris Martins.Dreimanis@cfi.lu.lv
  Jeļena Sušinska Inženiere   Jelena.Susinska@cfi.lu.lv
BSc. Rolands Grants Inženieris 67261132 Rolands.Grants@cfi.lu.lv
BSc. Olafs Slabkovskis Inženieris   Olafs.Slabkovskis@cfi.lu.lv
Annamarija Trausa Inženiere Annamarija.Trausa@cfi.lu.lv
  Ēriks Vilunas Inženieris   Eriks.Vilunas@cfi.lu.lv
Grāds Vārds Uzvārds Amats Telefons E-pasts
Asoc.prof.Dr.chem. Guntars Vaivars Laboratorijas vadītājs; Vadošais pētnieks 67262145 Guntars.Vaivars@cfi.lu.lv
Dr.chem. Tamara Gavrilovic Vadošā pētniece   Tamara.Gavrilovic@cfi.lu.lv
MSc. Linda Briede Zinātniskā asistente   Linda.Briede@cfi.lu.lv
MSc. Einārs Sprūģis Zinātniskais asistents   Einars.Sprugis@cfi.lu.lv
Samanta Homiča Inženiere Samanta.Homica@cfi.lu.lv
MSc. Marta Kāne Inženiere   Marta.Kane@cfi.lu.lv
  Reinis Kaparkalējs Inženieris   Reinis.Kaparkalejs@cfi.lu.lv
Msc. Jānis Teterovskis Inženieris   Janis.Teterovskis@cfi.lu.lv
Grāds Vārds Uzvārds Amats Telefons E-pasts
Dr.phys. Aleksejs Kuzmins Laboratorijas vadītājs; Vadošais pētnieks 67251691 Aleksejs.Kuzmins@cfi.lu.lv
Dr.phys. Andris Anspoks Vadošais pētnieks   Andris.Anspoks@cfi.lu.lv
Dr.phys. Aleksandrs Kaļinko Vadošais pētnieks 67251691 Aleksandrs.Kalinko@cfi.lu.lv
Dr.rer.nat. Georgijs Bakradze Pētnieks 67251691 Georgijs.Bakradze@cfi.lu.lv
MSc. Inga Pudža Zinātniskā asistente 67251691 Inga.Pudza@cfi.lu.lv
MSc. Arturs Cintiņš Zinātniskais asistents 67251691 Arturs.Cintins@cfi.lu.lv
  Vitālijs Dimitrijevs Inženieris   Vitalijs.Dimitrijevs@cfi.lu.lv
Grāds Vārds Uzvārds Amats Telefons E-pasts
Dr.phys. Virgīnija Vītola Laboratorijas vadītāja; Pētniece   Virginija.Vitola@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Donāts Millers Vadošais pētnieks 28702551 Donats.Millers@cfi.lu.lv
Profesors, Dr.habil.phys. Andrejs Siliņš Vadošais pētnieks 67211405 Andrejs.Silins@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Linards Skuja Vadošais pētnieks 67260756 Linards.Skuja@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Anatolijs Truhins Vadošais pētnieks 67260756 Anatolijs.Truhins@cfi.lu.lv
MSc. Ivita Bite Pētniece   Ivita.Bite@cfi.lu.lv
MSc. Katrīna Laganovska Pētniece   Katrina.Laganovska@cfi.lu.lv
MSc. Aleksejs Zolotarjovs Pētnieks   Aleksejs.Zolotarjovs@cfi.lu.lv
  Ramona Dūrena Inženiere   Ramona.Durena@cfi.lu.lv
  Madara Leimane Inženiere   Madara.Leimane@cfi.lu.lv
  Agnese Spustaka Inženiere   Agnese.Spustaka@cfi.lu.lv
  Ernests Einbergs Inženieris   Ernests.Einbergs@cfi.lu.lv
  Mareks Seņko Inženieris   Mareks.Senko@cfi.lu.lv
  Edgars Straumanis Inženieris   Edgars.Straumanis@cfi.lu.lv
Grāds Vārds Uzvārds Amats Telefons E-pasts
Dr.phys. Gints Kučinskis Laboratorijas vadītājs; Vadošais pētnieks   Gints.Kucinskis@cfi.lu.lv
Dr.phys. Līga Grīnberga Vadošā pētniece 26415673 Liga.Grinberga@cfi.lu.lv
Dr.chem. Gunārs Bajārs Vadošais pētnieks 67187817 Gunars.Bajars@cfi.lu.lv
Dr.phys. Jānis Kļaviņš Vadošais pētnieks 29404742 Janis.Klavins@cfi.lu.lv
Dr.phys. Jānis Kleperis Vadošais pētnieks 26436513 Janis.Kleperis@cfi.lu.lv
Dr.phys. Jūlija Hodakovska Pētniece 67262145 Julija.Hodakovska@cfi.lu.lv
MSc. Kaspars Kaprāns Pētnieks   Kaspars.Kaprans@cfi.lu.lv
MSc. Ainārs Knoks Pētnieks   Ainars.Knoks@cfi.lu.lv
MSc. Pēteris Lesničenoks Pētnieks   Peteris.Lesnicenoks@cfi.lu.lv
  Ansis Mežulis Pētnieks   Ansis.Mezulis@cfi.lu.lv
Dr.biol. Ilze Dimanta Viespētniece   Ilze.Dimanta@lu.lv
  Dainis Bošs Inženieris   Dainis.Boss@cfi.lu.lv
  Paulis Gurdziels Inženieris   Paulis.gurdziels@lu.lv
  Laimonis Jēkabsons Inženieris 26313376 Laimonis.Jekabsons@cfi.lu.lv
  Beāte Krūze Inženieris   Beate.Kruze@cfi.lu.lv
  Vladimirs Ņemcevs Inženieris 26417705 Vladimirs.Nemcevs@cfi.lu.lv
  Ināra Ņesterova Inženiere   Inara.Nesterova@cfi.lu.lv
  Roberts Oliņš Inženieris   Roberts.Olins@cfi.lu.lv
  Māris Seņko Biofiziķis   Maris.Senko@cfi.lu.lv
Asoc.prof., Dr.biol., Vizma Nikolajeva Inženiere   Vizma.Nikolajeva@lu.lv
Prof., Dr.oec. Biruta Sloka Inženiere   Biruta.Sloka@lu.lv
  Rims Vaitkus Inženieris   Rims.Vaitkus@cfi.lu.lv
MSc.ing. Dagnija Valdniece Inženiere   Dagnija.Valdniece@cfi.lu.lv
Dr.chem. Aigars Vītiņš Vadošais pētnieks 67187817 Aigars.Vitins@cfi.lu.lv
Dr.phys. Mārtiņš Vanags Viespētnieks 26124062 Martins.Vanags@cfi.lu.lv
BSc. Artis Volkovs Zinātniskais asistents   Artis.Volkovs@cfi.lu.lv
Grāds Vārds Uzvārds Amats Telefons E-pasts
Dr.phys. Aivars Vembris Laboratorijas vadītājs; Vadošais pētnieks 67260787 Aivars.Vembris@cfi.lu.lv
Dr. chem. Dalius Gudeika Vadošais pētnieks 67260787 Dalius.Gudeika@cfi.lu.lv
Dr.phys. Kaspars Pudžs Vadošais pētnieks 67260787 Kaspars.Pudzs@cfi.lu.lv
Dr.phys. Mārtiņš Rutkis Vadošais pētnieks 67854986 Martins.Rutkis@cfi.lu.lv
Dr. phys. Jeļena Miķelsone Pētniece 67260787 Jelena.Mikelsone@cfi.lu.lv
MSc. Arturs Bundulis Pētnieks 67260787 Arturs.Bundulis@cfi.lu.lv
MSc. Raitis Gržibovskis Pētnieks 67260787 Raitis.Grzibovskis@cfi.lu.lv
Dr. phys. Igors Kaulačs Pētnieks 67260787 Igors.Kaulacs@cfi.lu.lv
MSc. Andrejs Tokmakovs Pētnieks 67187790 Andrejs.Tokmakovs@cfi.lu.lv
MSc. Elīna Laizāne Zinātniskā asistente 67260787 Elina.Laizane@cfi.lu.lv
MSc. Jūlija Perveņecka Zinātniskā asistente 67260787 Julija.Pervenecka@cfi.lu.lv
MSc. Natālija Tetervenoka Zinātniskā asistente 67260787 Natalija.Tetervenoka@cfi.lu.lv
MSc. Jānis Busenbergs Zinātniskais asistents 67260787 Janis.Busenbergs@cfi.lu.lv
MSc. Igors Mihailovs Zinātniskais asistents 67260787 Igors.Mihailovs@cfi.lu.lv
  Anete Bērziņa Inženiere 67260787 Anete.Berzina@cfi.lu.lv
  Patrīcija Paulsone Inženiere 67260787 Patricija.Paulsone@cfi.lu.lv
  Kitija Alise Štucere Inženiere 67260787 Kitija-Alise.Stucere@cfi.lu.lv
  Margarita Anna Zommere Inženiere 67260787 Margarita.Zommere@cfi.lu.lv
  Oskars Bitmets Inženieris 67260787 Oskars.Bitmets@cfi.lu.lv
BSc. Mārcis Lielbārdis Inženieris 67260787 Marcis.Lielbardis@cfi.lu.lv
  Mareks Markāns Inženieris 67260787 mareks.markans@cfi.lu.lv
  Raivis Sīlis Inženieris 67260787 raivis.silis@cfi.lu.lv
  Normunds Strautnieks Inženieris 67260787 Normunds.Strautnieks@cfi.lu.lv
  Ernests Tropiņš Inženieris 67260787 ernests.tropins@cfi.lu.lv
  Roberts Ziediņš Inženieris 67260787 Roberts.Ziedins@cfi.lu.lv
Grāds Vārds Uzvārds Amats Telefons E-pasts
Dr.phys. Ēriks Birks Laboratorijas vadītājs; Vadošais pētnieks 67187522 Eriks.Birks@cfi.lu.lv
Dr.phys. Marija Dunce Vadošā pētniece   Marija.Dunce@cfi.lu.lv
Dr.phys. Kārlis Bormanis Vadošais pētnieks   Karlis.Bormanis@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Vilnis Dimza Vadošais pētnieks   Vilnis.Dimza@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Andris Šternbergs Vadošais pētnieks 67187810 Andris.Sternbergs@cfi.lu.lv
MSc. Maija Antonova Pētniece   Maija.Antonova@cfi.lu.lv
MSc. Anna Kalvāne Pētniece   Anna.Kalvane@cfi.lu.lv
Dr.phys. Māris Kundziņš Pētnieks 67187522 Maris.Kundzins@cfi.lu.lv
MSc. Lelde Lāce Zinātniskā asistente   Lelde.Lace@cfi.lu.lv
  Sanija Dutkeviča Inženiere   Sanija.Dutkevica@cfi.lu.lv
Msc. Laura Eglīte Inženiere   Laura.Eglite@cfi.lu.lv
  Arturs Atvars Inženieris   Arturs.Atvars@cfi.lu.lv
  Ojārs Mārtiņš Eberliņš Inženieris   Ojars-Martins.Eberlins@cfi.lu.lv
  Otto Freimanis Inženieris   Otto.Freimanis@cfi.lu.lv
  Miks Krišjānis Jurjāns Inženieris   Miks.Jurjans@cfi.lu.lv
  Māris Līviņš Inženieris   Maris.Livins@cfi.lu.lv
  Modris Logins Inženieris   Modris.Logins@cfi.lu.lv
Grāds Vārds Uzvārds Amats Telefons E-pasts
Dr.phys. Jānis Teteris Laboratorijas vadītājs; Vadošais pētnieks 29414553 Janis.Teteris@cfi.lu.lv
Dr.phys. Māra Reinfelde Vadošā pētniece   Mara.Reinfelde@cfi.lu.lv
Dr.sc.ing. Ēriks Palčevskis Pētnieks   Eriks.Palcevskis@cfi.lu.lv
  Ojārs Balcers Cietvielu fiziķis   Ojars.Balcers@cfi.lu.lv
Grāds Vārds Uzvārds Amats Telefons E-pasts
  Ģirts Ozoliņš Komercdarbības konsultants   Girts.Ozolins@cfi.lu.lv
  Krišs Pujāts Programmēšanas inženieris   Kriss.Pujāts@cfi.lu.lv
Profesors, Dr.habil.phys. Māris Ozoliņš Laboratorijas vadītājs; Vadošais pētnieks 67260868 Maris.Ozolins@cfi.lu.lv
Dr.phys. Sergejs Fomins Vadošais pētnieks   Sergejs.Fomins@cfi.lu.lv
Dr.phys. Varis Karitāns Vadošais pētnieks 29794940 Varis.Karitans@cfi.lu.lv
  Juris Kļava Inženieris   Juris.Klava@cfi.lu.lv
  Dāvis Zāģers Laborants   Davis.Zagers@cfi.lu.lv
Dr.phys. Paulis Paulīns Cietvielu fiziķis   Paulis.Paulins@cfi.lu.lv
Grāds Vārds Uzvārds Amats Telefons E-pasts
Dr.phys. Daina Riekstiņa Laboratorijas vadītāja; Vadošā pētniece 67261304 Daina.Riekstina@cfi.lu.lv
Dr.phys. Tamāra Krasta Vadošā pētniece   Tamara.Krasta@cfi.lu.lv
Dr.phys. Ļubova Simonova Vadošā pētniece   Lubova.Simonova@cfi.lu.lv
Dr. honoris causa Jānis Jansons Pētnieks 67187479 Janis.Jansons@cfi.lu.lv
Grāds Vārds Uzvārds Amats Telefons E-pasts
Dr.phys. Ilze Aulika Klientu risinājumu vadītājs 25241686 Ilze.Aulika@cfi.lu.lv
Dr.sc.ing. Jānis Latvels Klientu risinājumu vadītājs 29761393 Janis.Latvels@cfi.lu.lv
  Andris Ozoliņš Klientu risinājumu vadītājs, struktūrvienības vadītājs 29207993 Andris.Ozolins@cfi.lu.lv
Grāds Vārds Uzvārds Amats Telefons E-pasts
  Alfs Raudis Vecākais eksperts   Alfs.Raudis@cfi.lu.lv
Dr.phys. Andris Fedotovs Vadošais pētnieks   Andris.Fedotovs@cfi.lu.lv
Grāds Vārds Uzvārds Amats Telefons E-pasts
Dr.habil.phys. Juris Purāns Laboratorijas vadītājs; Vadošais pētnieks 67251691 Juris.Purans@cfi.lu.lv
Dr.phys. Vera Skvorcova Vadošā pētniece 67187473 Vera.Skvorcova@cfi.lu.lv
Dr.phys. Andris Āzens Vadošais pētnieks 67251691 Andris.Azens@cfi.lu.lv
Dr.phys. Lauris Dimitročenko Vadošais pētnieks 67187479 Lauris.Dimitrocenko@cfi.lu.lv
Dr.phys. Roberts Kalendarevs Vadošais pētnieks 67251691 Roberts.Kalendarevs@cfi.lu.lv
Dr.phys. Boriss Poļakovs Vadošais pētnieks 67187511 Boriss.Polakovs@cfi.lu.lv
Dr.phys. Mārtiņš Zubkins Vadošais pētnieks 67251691 Martins.Zubkins@cfi.lu.lv
MSc. Edgars Butanovs Pētnieks 67187511 Edgars.Butanovs@cfi.lu.lv
Dr.phys. Leonīds Čuganovs Viespētnieks 67251691 Leonids.Cuganovs@cfi.lu.lv
MSc. Halil Arslan Zinātniskais asistents 67251691 Halil.Arslan@cfi.lu.lv
MSc. Andrejs Kursītis Zinātniskais asistents 67251691 Andrejs.Kursitis@cfi.lu.lv
  Jeļena Arhipova Inženiere   Jelena.Arhipova@cfi.lu.lv
Luīze Dipāne Laborante Luize.Dipane@cfi.lu.lv
  Vitālijs Oļševskis Inženieris   Vitalijs.Olsevskis@cfi.lu.lv
Armands Ozols Laborants Armands.Ozols@cfi.lu.lv
Aleksandrs Popovs Inženieris Aleksandrs.Popovs@cfi.lu.lv
Viktors Vibornijs Inženieris Viktors.Vibornijs@cfi.lu.lv
BSc. Kaspars Vilnis Inženieris 67251691 Kaspars.Vilnis@cfi.lu.lv
Grāds Vārds Uzvārds Amats Telefons E-pasts
Dr. sc. ing. Gatis Mozoļevskis Laboratorijas vadītājs; Pētnieks   Gatis.Mozolevskis@cfi.lu.lv
Dr. sc. ing. Roberts Rimša Pētnieks   Roberts.Rimsa@cfi.lu.lv
Aleksejs Bendins Inženieris Aleksejs.Bendins@cfi.lu.lv
  Gunita Paidere Inženiere   Gunita.Paidere@cfi.lu.lv
  Artūrs Ābols Inženieris   Arturs.Abols@cfi.lu.lv
  Kārlis Grindelis Inženieris   Karlis.Grindelis@cfi.lu.lv
  Jānis Līpenīts Inženieris   Janis.Lipenits@cfi.lu.lv
Edvīns Ļetko Inženieris Edvīns.Ļetko@cfi.lu.lv
  Līga Jasulaņeca Cietvielu fiziķe   Liga.Jasulaneca@cfi.lu.lv
Grāds Vārds Uzvārds Amats Telefons E-pasts
MSc. Irina Gvardina Vadošā programmēšanas inženiere 67260856 Irina.Gvardina@cfi.lu.lv
MSc. Jānis Melderis Vadošais radioelektronikas inženieris 67260856 Janis.Melderis@cfi.lu.lv
MSc. Juris Veinbergs Vadošais radioelektronikas inženieris 67260856 Juris.Veinbergs@cfi.lu.lv
Dr.phys. Alberts Kristiņš Laboratorijas vadītājs; Vadošais pētnieks 67260856 Alberts.Kristins@cfi.lu.lv
  Pjotrs Kaļiņikovs Inženieris 67260856 Pjotrs.Kalinikovs@cfi.lu.lv
Grāds Vārds Uzvārds Amats Telefons E-pasts
Dr.phys. Jānis Kļaviņš Galvenais Inženieris 29404742 Janis.Klavins@cfi.lu.lv
Grāds Vārds Uzvārds Amats Telefons E-pasts
  Raitis Siatkovskis Saimniecības daļas vadītājs 67260545 Raitis.Siatkovskis@cfi.lu.lv
Grāds Vārds Uzvārds Amats Telefons E-pasts
Dr.phys. Valdis Korsaks Grupas vadītājs   Valdis.Korsaks@cfi.lu.lv
  Kristīne Beitāne Laborante   Kristine.Beitane@cfi.lu.lv
  Veronika Korsaka Inženiere   Veronika.Korsaka@cfi.lu.lv
Grāds Vārds Uzvārds Amats Telefons E-pasts
Dr.phys. Māris Kundziņš Grupas vadītājs 67187522 Maris.Kundzins@cfi.lu.lv
BSc. Kaspars Vilnis IT inženieris 67251691 Kaspars.Vilnis@cfi.lu.lv
BSc. Ingars Lukoševičs Mājaslapas administrators   Majas.Lapa@cfi.lu.lv