Alumni programmas pieteikuma anketa/ Alumni Membership request

captcha

Mūsu Alumni

Andris Šivars

Institūtā no 2011. līdz 2016.

Ūdeņraža Enerģētikas materiālu laboratorijā

Šobrīd procesu inženieris uzņēmumā AGP eGlass Beļģijā


 

Ikdienas darbs ir saistīts ar vakuuma tehnoloģijām un plāno kārtiņu fiziku - sākot ar materiālu fundamentālo īpašību un tehnolo­ģisko procesu izpēti, beidzot ar iegūto risinājumu ieviešanu masveida ražošanā.

LU CFI atceros kā vietu, kur es ieguvu padziļinātas zināšanas cietvielu fizikā, dažādās eksperimentālajās metodēs, un – vissvarīgāk – zināšanas citās fizikas disciplīnās.

Jānis Timošenko

Institūtā no 2006. līdz 2015. gadam

EXAFS spektroskopijas laboratorijā

Šobrīd “Operando Hard X-ray Spectroscopy” grupas vadītājs Frica Hābera Institutā (Maksa Planka biedrība) Vācijā


 

«Mans darbs šobrīd ir saistīts ar katalizatoru un citu funkcionālo materiālu zinātniskiem pētījumiem, izmantojot rentgenstarojumu, skaitlisko modelēšanu un modernās datu analīzes metodes.

LU CFI man ir vieta, kur es vienmēr labprāt atgriežos, jo institūts man ir bijis pirmavots manam entuziasmam darbam zinātnē, un joprojām ir vieta, kur smelties iedvesmu. Līdz ar zināšanām un praktiskām iemaņām, LU CFI ir devis man iespēju strādāt ar izciliem pētniekiem, un ļāvis nodibināt joprojām aktualitāti nezaudējušos zinātniskos kontaktus.»
 

PhD Mihails Čubarovs

Institūtā no 2006. līdz 2010. gadam

Kristālu Fizikas Nodaļa

Šobrīd procesu attīstīšanas inženieris uzņēmumā Infineon Technologies AG, Villach, Austrija


 

«Mans darbs uzņēmuma Infineon ir saistīts ar gallija nitrīda plāno kārtiņu epitaksijas procesa uz silīcija attīstību un uzlabošanu pielietojumam augsta elektriskā sprieguma ierīcēs. Darbs iekļauj epitaksijas procesa ietekmes izpēti uz gala produkta elektriskajām īpašībām, kā arī epitaksijas procesa likumsakarību noteikšanu.

Strādājot LU CFI, es ieguvu ļoti vērtīgas zināšanas cietvielu fizikā, metroloģijas procesā, datu analīzē un komplekso problēmu risināšanas iemaņas.»

Guntis Mārciņš

Institūtā no 2004. līdz 2019. gadam

Kristālu fizikas nodaļā

Šobrīd pētnieks SIA «GroGlass»


 

«Mans ikdienas darbs ir saistīts ar vadošu un dielektrisku plāno kārtiņu izveidi, analīzi un raksturošanu, pielietojumiem liela mēroga optiskajos pārklājumos.

LU CFI atceros kā vietu, kur mani otrā kursa studentu savervēja Ivars Tāle un iespundēja laboratorijā, kas man pašam vēl pirms tam bija jāatbrīvo no lūžņiem. Bet, ja godīgi, institūts bija lielisks starts manai karjerai. Strādājot institūtā ieguvu plašas zināšanas pētniecībā un inženiera prasmēs, gan veidojot eksperimentus saviem spēkiem, gan konsultējoties ar pieredzējušiem kolēģiem»
 

Aleksandrs Kaļinko

Institūtā no 2001. līdz 2013. gadam

Cietvielu radiācijas laboratorijā un
EXAFS spektroskopijas laboratorijā

Šobrīd Progresīvas rentgenstaru absorbcijas spektroskopijas līnijas zinātnieks PETRA III sinhrotronā


 

«Pašlaik es strādāju augstas izšķirtspējas rentgena emisijas spektroskopijas jomā, kur specializējos zinātnisko instrumentu projektēšanā un realizācijā.

LU CFI esmu veicis pirmos soļus savā zinātniskajā karjerā institūta zinātnieku uzraudzībā. Viņi vadījuši mani mācību procesa laikā un iepazīstinājuši ar  zinātnisko pētījumu brīnišķīgo pasauli.»
 

 

Ar personas datu aizsardzības nosacījumiem varat iepazīties šeit 
You can read the personal data processing policy here 

Ja rodas kādi jautājumi, droši sazinieties ar mums e-pastā alumni@cfi.lu.lv
If you have any questions, feel free to contact us at alumni@cfi.lu.lv

Lai atteiktos no dalības Alumni programmā, sazinieties ar mums e-pastā alumni@cfi.lu.lv
To unsubscribe from the Alumni Program, contact us at alumni@cfi.lu.lv