LU Cietvielu fizikas institūta 36. zinātniskā konference

Konference notiks:

LU Cietvielu fizikas institūta 36. zinātniskā konference (LU 77. zinātniskās konferences ietvaros) notiks 2020. gadā no 11. līdz 13. februārim.

Aicinu jūs un jūsu studentus piedalīties konferencē un līdz 2019. gada 17. janvārim iesniegt referātu tēzes.

Tēžu sagatavošanai lūdzu izmantot šo veidni .

  

Stenda referāti:

Stenda referātu maksimālais izmērs A1.