LU Cietvielu fizikas institūta 37. zinātniskā konference

LU Cietvielu fizikas institūta 37. zinātniskā konference (LU 79. zinātniskās konferences ietvaros) notiks 2021. gadā no 23. līdz 25. februārim.

Konference notiks attālināti Zoom vidē, un visi referāti būs mutiskie.

Šogad priekšroka tiks dota studentu referātiem, tāpēc aicinu struktūrvienības mudināt savus studentus sagatavot referātus un iedrošināt uzstāties!

Tēžu sagatavošanai lūdzu izmantot šo veidni .

Tēžu iesniegšanas forma: