Gadskārtējā LU CFI konference

Katru gadu LU CFI organizē konferenci dalībniekiem institūta itevaros kā arī dalībniekiem no Latvijas un citur. Šī konference tiek rīkota ar nolūku zinātniekiem savstarpēji ārpus laboratorijas ietvariem apspriesties par saviem pētījumiem ka arī trenēt studentu un jauno zinātnieku rezultātu un sasniegumu prezentēšanas prasmes.

Visas gadskārtējās LU CFI konferences