LU Cietvielu fizikas institūta 37. zinātniskā konference

LU Cietvielu fizikas institūta 37. zinātniskā konference (LU 79. zinātniskās konferences ietvaros) notika 2021. gadā no 23. līdz 25. februārim.

Konference notiks attālināti Zoom vidē, un visi referāti būs mutiskie.

Tēžu grāmata 

Programma 23.02. 

Programma 24.02. 

Programma 25.02.