LU CFI Zinātniskās padomes locekļi

Nr. Uzvārds Vārds Grāds LU CFI Amats Struktūrvienība
Darba vieta

Zinātniskās padomes priekšsēdētājs

1 Dmitrijs Bočarovs Dr.phys. Vadošais pētnieks Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija

Zinātniskās padomes priekšsēdētāja vietniece

2 Jeļena Butikova Dr.phys. Vadošā pētniece Spektroskopijas laboratorija

Zinātniskās padomes locekļi

3 Andris Anspoks Dr.phys. Vadošais pētnieks; Direktora vietnieks inovācijā EXAFS spektroskopijas laboratorija; Administrācija
4 Līga Grīnberga Dr.phys. Pētniece; Daļas vadītāja Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija; Informācijas un komunikācijas daļa
5 Jurģis Grūbe Dr.phys. Vadošais pētnieks Spektroskopijas laboratorija
6 Sergejs Piskunovs Dr.rer.nat. Laboratorijas vadītājs un Vadošais pētnieks Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija
7 Boriss Poļakovs Dr.phys. Vadošais pētnieks Plāno kārtiņu laboratorija
8 Kaspars Pudžs Dr.phys. Vadošais pētnieks Organisko materiālu laboratorija
9 Mārtiņš Rutkis Dr.phys. Vadošais pētnieks; Direktors Organisko materiālu laboratorija; Administrācija
10 Anatolijs Šarakovskis Dr.phys. Laboratorijas vadītājs un Vadošais pētnieks; Direktora vietnieks mācību darbā Spektroskopijas laboratorija; Administrācija
11 Andris Šternbergs Dr.habil.phys. Vadošais pētnieks; Direktora vietnieks zinātniskajā darbā Segnetoelektrisko materiālu laboratorija; Administrācija
12 Aivars Vembris Dr.phys. Laboratorijas vadītājs un Vadošais pētnieks Organisko materiālu laboratorija
13 Virgīnija Vītola Dr.phys. Laboratorijas vadītāja un Pētniece Optisko materiālu laboratorija

*Virgīniju Vītolu līdz darba atsākšanai LU Cietvielu fizikas institūtā aizstāj Edgars Butanovs.

Zinātniskās padomes nolikums