LU CFI Zinātniskās padomes locekļi

Nr. Uzvārds Vārds Grāds LU CFI Amats Struktūrvienība
Darba vieta

Zinātniskās padomes priekšsēdētāja

1 Jeļena Butikova Dr.phys. Vadošā pētniece Spektroskopijas laboratorija; Administrācija

Zinātniskās padomes priekšsēdētājas vietnieks

2 Anatolijs Šarakovskis Dr.phys. Laboratorijas vadītājs; Vadošais pētnieks Spektroskopijas laboratorija

Zinātniskās padomes locekļi

3 Andris Anspoks Dr.phys. Vadošais pētnieks; Direktors EXAFS spektroskopijas laboratorija; Administrācija
4 Līga Grīnberga Dr.phys. Pētniece Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija
5 Edgars Butanovs Ph.D. Vadošais pētnieks Plāno kārtiņu laboratorija
6 Sergejs Piskunovs Dr.rer.nat. Laboratorijas vadītājs; Vadošais pētnieks Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija
7 Dmitrijs Bočarovs Dr.phys. Vadošais pētnieks Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija
8 Boriss Poļakovs Dr.phys. Vadošais pētnieks Plāno kārtiņu laboratorija
9 Kaspars Pudžs Dr.phys. Vadošais pētnieks Organisko materiālu laboratorija
10 Mārtiņš Rutkis Dr.phys. Vadošais pētnieks Organisko materiālu laboratorija
11 Andris Šternbergs Dr.habil.phys. Vadošais pētnieks; Direktora vietnieks zinātniskajā darbā Segnetoelektrisko materiālu laboratorija; Administrācija
12 Aivars Vembris Dr.phys. Laboratorijas vadītājs; Vadošais pētnieks Organisko materiālu laboratorija
13 Virgīnija Vītola Dr.phys. Pētniece Optisko materiālu laboratorija

Inkorporētie augstskolu pārstāvji

14 Aleksejs Kataševs Dr. phys. Profesors; Katedras vadītājs Rīgas Tehniskās Universitātes Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūta Nanoinženierijas katedra
15 Guntars Kitenbergs Dr. phys. Vadošais pētnieks; Nodaļas vadītājs; Katedras docents Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Fizikas nodaļa, Teorētiskās fizikas katedra
 

Zinātniskās padomes nolikums