LU CFI Zinātniskās padomes locekļi

Nr. Uzvārds Vārds Grāds LU CFI Amats Struktūrvienība
Darba vieta

Zinātniskās padomes priekšsēdētājs

1 Dmitrijs Bočarovs Dr.phys. Vadošais pētnieks Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija

Zinātniskās padomes priekšsēdētāja vietniece

2 Jeļena Butikova Dr.phys. Vadošā pētniece Spektroskopijas laboratorija

Zinātniskās padomes locekļi

3 Andris Anspoks Dr.phys. Vadošais pētnieks; Direktors EXAFS spektroskopijas laboratorija; Administrācija
4 Līga Grīnberga Dr.phys. Pētniece Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija
5 Edgars Butanovs Ph.D. Vadošais pētnieks Plāno kārtiņu laboratorija
6 Sergejs Piskunovs Dr.rer.nat. Laboratorijas vadītājs un Vadošais pētnieks Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija
7 Boriss Poļakovs Dr.phys. Vadošais pētnieks Plāno kārtiņu laboratorija
8 Kaspars Pudžs Dr.phys. Vadošais pētnieks Organisko materiālu laboratorija
9 Mārtiņš Rutkis Dr.phys. Vadošais pētnieks Organisko materiālu laboratorija
10 Anatolijs Šarakovskis Dr.phys. Laboratorijas vadītājs un Vadošais pētnieks Spektroskopijas laboratorija
11 Andris Šternbergs Dr.habil.phys. Vadošais pētnieks; Direktora vietnieks zinātniskajā darbā Segnetoelektrisko materiālu laboratorija; Administrācija
12 Aivars Vembris Dr.phys. Laboratorijas vadītājs un Vadošais pētnieks Organisko materiālu laboratorija
13 Virgīnija Vītola Dr.phys. Pētniece Optisko materiālu laboratorija
 

Zinātniskās padomes nolikums