Nāc strādāt Baltijas vadošajā materiālu izpētes institūtā!

Mūsu galvenie pētniecības virzieni:

  • Materiālu struktūras un īpašību teorētiskie un eksperimentālie pētījumi;
  • Nanotehnoloģijas, plānās kārtiņas, nanomateriāli un keramika;
  • Funkcionālie materiāli fotonikai, sensorikai un elektronikai;
  • Materiāli enerģijas iegūšanai un uzkrāšanai.

Institūta mērķis ir piesaistīt Latvijas un ārvalstu jauniešus savas karjeras uzsākšanai vai attīstīšanai institūtā, pilnveidot un attīstīt inovatīvu sadarbību ar augsto tehnoloģiju uzņēmumiem, veicināt jaunuzņēmumu radīšanu un pārstāvēt Latviju kā cietvielu fizikas un materiālzinātnes centru Eiropā un pasaulē.

Institūts 10 000m² nodrošina biroja telpas un modernu infrastruktūru dažādu veidu materiālu sintēzei un analīzei, kā arī 7. un 8. ISO klases tīrtelpas bezputekļu eksperimentiem. Darbs organizēts Atvērtā tipa laboratoriju veidā, kas ir pieejama visiem pētniekiem, industrijas pārstāvjiem un studentiem apmācītiem darboties ar atbilstošajām iekārtām vai, piesakot izpētes projektus, kur darbus veic institūta zinātnieki.

Papildus izsludinātām vakancēm savu vietu zinātnē atradīsi kādā no 12 institūta laboratorijām, rakstot laboratoriju vadītājiem. Īpaši atbalstām jaunos zinātniekus un studentus, kas vēlas izstrādāt savu bakalaura, maģistra darbus vai doktora disertācijas materiālzinātnē.


Vakance - Mikro un nanoierīču laboratorijas vadītājs(-a)

Vakance - Vadošais pētnieks mikrofluīdikā