Kategorija: Spektroskopijas metodes un lāzeri 

Ražotājs; Modelis: Gam Laser, Inc.; EX10A

Īss apraksts: 

Plašāks apraksts

Kategorija: Spektroskopijas metodes un lāzeri; Materiālu raksturošana 

Ražotājs; Modelis: Edinburgh Instruments; FLS1000-DD-stm

Īss apraksts: Spektrometrs paredzēts fotoluminescences raksturošanai. Ispējams veikt emisijas spektra un ierosinājuma spektra mērījumus, kā arī noteikt kvantu iznākumu, absorbciju un atstarošanos.

Plašāks apraksts

Kategorija: Materiālu raksturošana; Spektroskopijas metodes un lāzeri

Ražotājs; Modelis: Bruker; Equinox 55

Īss apraksts: Infrasarkanā starojuma Furjē transformācijas vakuuma spektrometrs Bruker Equinox 55 dod iespēju veikt FTIR analīzi organiskiem un neorganiskiem materiāliem, kristāliem, pusvadītājiem.

Plašāks apraksts

Kategorija: Spektroskopijas metodes un lāzeri; Materiālu raksturošana; Mikroskopija

Ražotājs; Modelis: Bruker; Vertex 80v

Īss apraksts: Infrasarkanā starojuma Furjē transformācijas vakuuma spektrometrs Bruker VERTEX 80v dod iespēju veikt FTIR analīzi organiskiem un neorganiskiem materiāliem, kristāliem, pusvadītājiem. Iekārta ir aprīkota ar Hyperion 2000 infrasarkano mikroskopu.

Plašāks apraksts

Kategorija: Materiālu sintēze un apstrāde; Spektroskopijas metodes un lāzeri 

Ražotājs; Modelis: Heidelberg Instruments; µPG 101

Īss apraksts: Heidelberg µPG ir tiešs rakstītājs, litogrāfijas sistēma, kurai nav nepieciešamas maskas. Rakstītājā izmanto UV lāzera staru, kuru selektīvi pakļauj virsmām uz parauga. Rakstītāja galva definē raksturīgo veidojumu izmēru, kas šī brīža uzstādījumos ir zem 1µm.

Plašāks apraksts

Kategorija: Materiālu sintēze un apstrāde; Spektroskopijas metodes un lāzeri 

Ražotājs; Modelis: Suss Microtec; MA/BA6 Gen4

Īss apraksts: Masku regulētājs paredzēts precīzai litogrāfijas masku un pamatņu savietošanai.

Plašāks apraksts

Kategorija: Spektroskopijas metodes un lāzeri 

Ražotājs; Modelis: Ekspla; Dažādi

Īss apraksts: 

Plašāks apraksts

Kategorija: Materiālu raksturošana; Spektroskopijas metodes un lāzeri 

Ražotājs; Modelis: Oxford Instruments; SM4000-8

Īss apraksts: Sistēma izmantojama luminescences mehānismu un optisko absorbcijas joslu izcelsmes izpētē, izmantojot optiski inducētu elektronu paramagnētisko rezonansi (EPR).

Plašāks apraksts

Kategorija: Spektroskopijas metodes un lāzeri; Mikroskopija; Materiālu raksturošana

Ražotājs; Modelis: Spectroscopy & imaging GmbH; TriVista CRS Confocal Raman Microscope (TR777)

Īss apraksts: Mērījumi ar Ramana spektrometru dod iespēju identificēt un kvalitatīvi analizēt ķīmisko struktūru, organiskos un neorganisko materiālus.

Plašāks apraksts

Kategorija: Materiālu raksturošana; Spektroskopijas metodes un lāzeri

Ražotājs; Modelis: ThermoFisher; ESCALAB Xi

Īss apraksts: XPS ir spēcīgs instruments parauga ķīmiskā sastāva un ķīmiskā stāvokļa raksturošanai. Instruments dod iespēju ne tikai uzņemt XPS spektru, bet arī veikt virsmas un tilpuma sadalījuma analīzi kā arī advancētas metodes (UPS, EELS, u.c.).

Plašāks apraksts

Kategorija: Materiālu raksturošana; Spektroskopijas metodes un lāzeri

Ražotājs; Modelis: Sciencetech Inc.; SS150W

Īss apraksts: Saules simulators ir standarts saules paneļu apgaismošanā un aprīkots ar starojuma avotu, kas līdzīgs Saules spektram. Pētāmajiem paraugiem jāatbilst saules paneļa uzbūves pamatprincipiem ar izmēru 10x10 cm2 un iekārta ir izmantojama kombinācijā ar sprieguma avotu un elektrometru.

Plašāks apraksts

Kategorija: Materiālu raksturošana; Spektroskopijas metodes un lāzeri

Ražotājs; Modelis: J. A. Woollam Co., Inc.; RC2 - XI

Īss apraksts: Elipsometrs mēra polarizācijas izmaiņas gaismai, kas atstarojas vai iziet cauri materiālu struktūrai. Elipsometrija tiek galvenokārt izmantota, lai noteiktu kārtiņu biezumus un optiskās konsantes, bet to arī izmanto, lai raksturotu sastāvu, kristaliskumu, nelīdzenumus, dopantu koncentrācijas un citas materiālu īpašības, kas saistītas ar parauga izraisītu optiskā signāla izmaiņu.

Plašāks apraksts

Kategorija: Spektroskopijas metodes un lāzeri

Ražotājs; Modelis: Agilent; Cary 7000 

Īss apraksts: 

Plašāks apraksts

Kategorija: Materiālu raksturošana; Spektroskopijas metodes un lāzeri 

Ražotājs; Modelis: Freiberg instruments - Lexsygresearch LMS

Īss apraksts: Iekārtas pamata funkcija ir cietvielu defektu analīze, izmantojot dažādas fizikālas parādības: Termostimulēta luminescence (TSL); Optiski stimulēta luminescence (OSL); Katodluminescence (CL); Rentgenluminescence (XRL). Iekārtā iespējams apstarot paraugu ar rentgenstarojumu, beta starojumu un UV lāzeri.

Plašāks apraksts