Kategorija

Spektroskopijas metodes un lāzeri; Materiālu raksturošana 

Ražotājs un modelis

Edinburgh Instruments - FLS1000-DD-stm

Raksturlielumi

Ierosmes avots: Ozonu ģenerējoša 450 W nepārtraukta starojuma ksenona spuldze ar spektrālo apgabalu no 200 nm līdz 1000 nm

Monohromators: Dubultas ierosmes un dubultas emisijas monohromators, fokusa attālums 2 x 325 mm, spraugas platums no 0 mm līdz 11 mm, pilna kontrole ar datoru, joslu caurlaidība ir neatgarīgi difraģēta. Precizitāte ±0.2 mm, izšķirtspēja 0.05 nm, mazākais soļa platums 0.01 nm.

Detektors: Fotoelektronu pavairotājs (Gated Cooled Red PMT vai High Speed Red Detector) ar jutības apgabalu no aptuveni 200 nm līdz aptuveni 870 nm

Optika: lēcu un spoguļu optika, atkarībā no pielietojuma un parauga veida

Integrējošā sfēra: 120 mm diametrs

Pielietojumi un iespējas

Emisijas spektra mērījumi

Emsijas spektri iegūstami cietiem paraugiem, šķidrumiem, pulveriem un plāniem paraugiem spektrālajā diapazonā no 200 nm līdz 870 nm pie istabas temperatūras.

Ierosinājumu mērījumi

Luminescences ierosinājuma spektra mērījumi iespējami cietiem paraugiem, šķidrumiem, pulveriem, plāniem paraugiem spektrālajā diapazonā no 200 nm līdz 870 nm pie istabas temperatūras.

Kvantu iznākuma, absorbcijas un atstarošanas mērījumi

Mērījumus var veikt cietiem paraugiem, šķidrumiem, pulveriem un plāniem paraugiem, izmantojot integrējošo sfēru fotoluminescences kvantu iznākuma (tieši un netieši mērījumi) diapazonā no 250 nm līdz 870 nm un absorbcijas un atstarošanas mērījumi diapazonā no 200 nm līdz 870 nm.