Kategorija

Materiālu raksturošana; Spektroskopijas metodes un lāzeri 

Ražotājs un modelis

Freiberg instruments - Lexsygresearch LMS

Raksturlielumi

Starojuma avoti:

 • Rentgenstarojums (līdz 2 Gy/s)
 • Beta starojums (55 mGy/s)
 • UV lāzers (263 nm)
 • Detektori: CCD (rentgenstarojumam); FEP vai CCD (beta un UV)

Paraugi:

 • Objekts - diametrs līdz 8 mm, biezums zem 1.5 mm
 • Tablete - diametrs 10 mm, biezums zem 1.6 mm
 • Pulveris
 • Ievietojami līdz pat 80 paraugiem, to pārvietošana automatizēta

Pielietojumi un iespējas

Iekārtas pamata funkcija ir cietvielu defektu analīze, izmantojot dažādas fizikālas parādības:

 • Termostimulēta luminescence (TSL), kas dod informāciju par defektu rekombināciju procesiem;
 • Optiski stimulēta luminescence (OSL), kas dod informāciju par defektu rekombinācijas procesiem;
 • Katodluminescence (CL), kas dod informāciju par defektu veidošanos un izstaroto beta starojumu;
 • Rentgenluminescence (XRL), kas dod informāciju par defektu veidošanos un rekombinācijas procesiem.

Iekārtā iespējams apstarot paraugu ar rentgenstarojumu (līdz 2 Gy/s), beta starojumu (55 mGy/s) un UV lāzeri (263 nm) un veikt attiecīgos mērījumus, neizņemot paraugu. Iekārta ir automatizēta un iespējams veikt ilgus un sarežģītus mērījumus ar minimālu piepūli, kā piemēram, diennakts apstarošanu, frakcionēto TSL, u.c.

Iekārtā var ievietot līdz pat 80 paraugiem. Tie tiek mērīti praktiski identiskos apstākļos un pēc norādāmas automatizētas secības, kas ļauj visus 80 paraugus nomērīt tik pat viegli kā vienu.
Ir iespējami 3 veidu paraugi:

 • Objekts, kura diametrs ir mazāks par 8 mm un biezums zem 1.5 mm
 • Tablete ar diametru 10 mm un biezumu zem 1.6 mm (svarīgs nosacījums, lai tablete būtu nedrūpstoša, lai robota roka to varētu satvert un pārvietot)
 • Pulveris - sarežģītāk un prasa lielāku sagataves laiku, bet nav neiespējami

Iekārta ir devusi lielu ieguldījumu termoluminescences mērījumiem LZP-2018/10361 projekta ietvaros, kur tiek meklēti jauni vai tiek uzlaboti esošie dozimetriskie materiāli. Mums ir pieredze arī ar XRL mērījumiem plānajām kārtiņām, kuras plānots izmanto kā rentgenstaru detektorus un TSL mērījumiem ilgi spīdošajiem materiāliem.