Kategorija

Spektroskopijas metodes un lāzeri; Mikroskopija; Materiālu raksturošana

Ražotājs un modelis

Spectroscopy & imaging GmbH; TriVista CRS Confocal Raman Microscope (TR777)

Raksturlielumi

Galvenie raksturlielumi:

 • modulārs dizains ar visām unversālajām Raman tehnoloģijām
 • automatizēta vadība lāzera/optikas izvēlei, novietojumam/kalibracijai, XYZ skenēšanai un datu kartēšanai

 Lāzeri:

 • tuvaisUV un NIR viļņu garumu apgabals
 • 4 integrēti paralēli lāzeri un iespēja pievienot lielus ārējus lāzerus
 • dubults staru ceļš UV un VIS/NIR lāzeriem

Spektrogrāfs:

 • 500 mm vai 750 mm fokālā attāluma spektrogrāfs
 • augsta spektrālā izšķirtspēja, t.i., FWHM < 0.1 cm-1 @ 633nm
 • liels frekvenču apgabals - līdz pat 9000 cm-1 (@ 532nm), noderīgs fotoluminescences pētījumiem
 • zemas frekvences apgabals, līdz ±10 cm-1 ar ultra šauru joslu filtriem

Spektroskopijas detektori:

 • vairāki spektroskopijas detektori: Peltjē un šķidrā slāpekļa dzesēti detektori
 • CCD detektori; InGaAs detektoru matrica; EMCCs; PMTs

 Mikroskopi:

 • konfokāls mikroskops ar telpisko izšķirtspēju zem mikrometra
 • augšupejošs vai invertēts, vai duāls augšupejošs/invertēts mikroskops
 • plašs UV, VIS un NIR ojbektīvu klāsts
 • iebūvēti polarizatori ar automatizētu izvēles opciju

Pielietojumi un iespējas

Ķīmiskās struktūras noteikšana un savienojumu identifikācija.

Organisko molekulu, polimēru un neorganisko savienojumu identifikācija gan kā parauga tilpumā esošas, gan kā individuālas daļiņas.

Organisko un/vai neorganisko materiālu maisījumu kvalitatīva anlīze.

Neorganisku oksīdu un to valences stāvokļu noteikšana.

Materiāla komponentu vizualizācija un dziļuma profila attēlveidošana, izmantojot konfokālā mikroskopa aprīkojumu.