LU Cietvielu fizikas institūta 31.zinātniskā konference

Konferences tēžu grāmata:

Konferences tēžu grāmata   

Konference notiks:

LU Cietvielu fizikas institūtā, 2015. gada 24. – 26. februārī. Konferences laikā ziņojumi tiks prezentēti gan mutisko, gan stenda referātu veidā.  

Konferences tēzes:

Lūgums tēzes noformēt atbilstoši šim piemēram . Tēzes sūtīt uz anatolijs.sarakovskis@cfi.lu.lv  

Konferences tematika:

Atslēgas vārdi:
  • Optiskās īpašības un defekti
  • Ūdeņraža materiāli un enerģētika
  • Kodolfizika un kodolsintēze
  • Materiālu struktūra, teorija un modelēšana
  • Modernās iekārtas
  • Funkcionālie un biomateriāli
  • Organiskie materiāli un fotonika
  • Nanomateriāli
  

Stenda referāti:

Stenda referātu maksimālais izmērs A1.   

Konferences programma:

Konferences programma