LU Cietvielu fizikas institūta 31.zinātniskā konference

Konferences tēžu grāmata:

Konferences tēžu grāmata 

 

Konference notiks:

LU Cietvielu fizikas institūtā, 2015. gada 24. – 26. februārī. Konferences laikā ziņojumi tiks prezentēti gan mutisko, gan stenda referātu veidā.

 

Konferences tēzes:

Lūgums tēzes noformēt atbilstoši šim piemēram .

Tēzes sūtīt uz anatolijs.sarakovskis@cfi.lu.lv

 

Konferences tematika:

Atslēgas vārdi:

  • Optiskās īpašības un defekti
  • Ūdeņraža materiāli un enerģētika
  • Kodolfizika un kodolsintēze
  • Materiālu struktūra, teorija un modelēšana
  • Modernās iekārtas
  • Funkcionālie un biomateriāli
  • Organiskie materiāli un fotonika
  • Nanomateriāli

  

Stenda referāti:

Stenda referātu maksimālais izmērs A1. 

 

Konferences programma:

Konferences programma