LU Doktorantūras skola "Funkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas"

LU Doktorantūras skola „Funkcionāli materiāli un nanotehnoloģijas” atsāk savu darbību 2017.gada 7.septembrī.

Nodarbības semināru veidā notiks katru cetutdienu LU Cietvielu fizikas institūtā Ķengaraga ielā 8 Konferenču zālē (2.stāvā) no plkst.13.00 līdz 14.30.

Pieteikties Skolai var līdz 2017.gada 10.oktobrim, iesniedzot sekojošus dokumentus: 

2. CV 

Aizpildītās veidlapas jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi issp@cfi.lu.lv, kā arī parakstīti oriģināli jāiesniedz Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta sekretariātā (203.telpa).

Pagājušo gadu referātu tēmas:

Kopsavilkums par Doktorantūras skolas „Funkcionāli materiāli un nanotehnoloģijas” nodarbībām 2015/2016 mācību gadā 

Kopsavilkums par Doktorantūras skolas „Funkcionāli materiāli un nanotehnoloģijas” nodarbībām 2014/2015 mācību gadā 

Kopsavilkums par Doktorantūras skolas „Funkcionāli materiāli un nanotehnoloģijas” nodarbībām 2013/2014 mācību gadā 

Kopsavilkums par Doktorantūras skolas „Funkcionāli materiāli un nanotehnoloģijas” nodarbībām 2012/2013 mācību gadā

Kopsavilkums par Doktorantūras skolas „Funkcionāli materiāli un nanotehnoloģijas” nodarbībām 2011/2012 mācību gadā

Sīkāka informācija par LU Doktorantūras skolu "Funkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas"