Piekļūstamības paziņojums

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (turpmāk – LU CFI) saskaņā ar Ministru kabineta (MK) 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvietni – https://www.cfi.lu.lv/

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments Piekļūstamības izvērtēšanas protokols.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

LU CFI tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ. Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • kontakti ir izkārtoti tabulā, kas apgrūtina to pieejamību;
  • ne visiem attēliem ir pievienots alternatīvais teksts;
  • lapu nosaukumi neatbilst piekļūstamības prasībām;
  • ne visiem mājaslapā ievietotajiem video ir pieejami subtitri.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar LU CFI, rakstot: info@cfi.lu.lv vai zvanot: +371 67 187 816

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šī tīmekļvietne pirmo reizi tika izvērtēta 10.10.2023. Izvērtēšanu veica Lāsma Gaile, LU CFI Digitālā mārketinga un sabiedrisko attiecību speciāliste.

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 10.10.2023. Šo paziņojumu apstiprinājis Andris Anspoks, LU CFI direktors.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību. Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pasts: info@cfi.lu.lv
Tālrunis: +371 67 187 816
Adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi.

Izpildes nodrošināšanas procedūra un sūdzību iesniegšanas kārtība

Par tīmekļvietnes piekļūstamību LU CFI atbildīga ir Attīstības daļa.

E-pasts: info@cfi.lu.lv
Tālrunis: +371 67 187 816

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Adrese: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010
Tālrunis: +37167686768
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija