LU Cietvielu fizikas institūta 32. zinātniskā konference

Šogad konference tiks veltīta Voldemāra Fricberga – Segnetoelektriķu un pjezoelektriķu fizikas problēmu laboratorijas dibinātāja 90. gadadienai.

 

Konference notiks:

LU Cietvielu fizikas institūta 32. zinātniskā konference (LU 74. zinātniskās konferences ietvaros) notiks 2016. gadā no 17. līdz 19. februārim.   

Konferences programma:

Konferences programma   

Konferences tēžu grāmata:

Konferences tēžu grāmata   

Konferences foto:

Konferences foto var aplūkot un lejupielādēt šeit.  

Konferences tematika:

  • Segnetoelektriskie materiāli
  • Optiskās īpašības un defekti materiālos
  • Fotonika un organiskie materiāli
  • Mērījumu tehnoloģijas, iekārtas un prototipi
  • Kodolfizika
  • Materiālu struktūra un nanomateriāli
  • Ūdeņraža materiāli un enerģētika
  • Teorija un modelēšana
Konferences pēdējā diena tiks veltīta VPP IMIS2 2. posma rezultātu apspriešanai.