LU Cietvielu fizikas institūta 30.zinātniskā konference

Konference notiks:

LU Cietvielu fizikas institūtā, 2014. gada 19. – 21. februārī. Konferences laikā ziņojumi tiks prezentēti gan mutisko, gan stenda referātu veidā. Ir plānoti 56 mutiskie referāti un 44 stenda referāti.  

Konferences tēzes:

Tēžu iesniegšanas termiņš 31.janvāris. Lūgums tēzes noformēt atbilstoši šim piemēram . Tēzes sūtīt uz anatolijs.sarakovskis@cfi.lu.lv  

Konferences tematika:

Šogad konferencei ir šādas sekcijas:
  • Optiskās īpašības un defekti
  • Ūdeņraža materiāli un enerģētika
  • Kodolfizika un kodolsintēze
  • Materiālu struktūra, teorija un modelēšana
  • Modernās iekārtas
  • Funkcionālie un biomateriāli
  • Organiskie materiāli un fotonika
  • Nanomateriāli
  

Stenda referāti:

Stenda referātu maksimālais izmērs A1. Plakāti jāizliek ceturtdien 20. februārī no rīta (sākot no 9.00) un jānoņem piektdien 21. februārī līdz konferences noslēgumam.  

Konferences programma:

Ar tēžu grāmatu var iepazīties šeit  Ar konferences referātu nosaukumiem un autoriem var iepazīties šeit . Ar referātu plānojumu var iepazīties šeit .