LU Cietvielu fizikas institūta 34. zinātniskā konference

Konference tiks veltīta Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta 40. gadadienai un Segnetoelektriķu un pjezoelektriķu fizikas problēmu laboratorijas 50. gadadienai.

Konference notiks:

LU Cietvielu fizikas institūta 34. zinātniskā konference (LU 75. zinātniskās konferences ietvaros) notiks 2018. gadā no 20. līdz 22. februārim.   

Konferences programma:

Mutisko referātu programma Stenda referātu programma  

Konferences tēžu grāmata:

Konferences tēžu grāmata   

Konferences foto:

https://photos.app.goo.gl/28mvnGkQzpC7wffU6   

Stenda referāti:

Stenda referātu maksimālais izmērs A1.