LU Cietvielu fizikas institūta 35. zinātniskā konference

Konference notiks:

LU Cietvielu fizikas institūta 35. zinātniskā konference (LU 77. zinātniskās konferences ietvaros) notiks 2019. gadā no 20. līdz 22. februārim.

Aicinu jūs un jūsu studentus piedalīties konferencē un līdz 2019. gada 1. februārim iesniegt referātu tēzes.

  

Konferences programma

Konferences programma 

  

Konferences tēžu grāmata

Konferences tēžu grāmata

 

Konferences foto

Konferences foto var aplūkot šeit.

 

Stenda referāti:

Stenda referātu maksimālais izmērs A1.