Caurlaides, piekļuves un apsardzes signalizācijas sistēma paredzēta personāla un apmeklētāju kustības kontrolei ar dokumentēšanu un apsardzes signalizācijas devēju datu reģistrācijai reālā laika režīmā, kā arī nepieciešamo ziņojumu un darbību veikšanai.

Sistēmas iespējas.

Sistēma:

 • kontrolē darbinieku ieiešanu/iziešanu ar atslēgu caur caurlaides telpu un caur rezerves izejām (saņemot iešanas atļauju tiek fiksēta darbinieka lokalizācija - uzņēmuma teritorijā vai ārpus tās);
 • pēc pēdēja telpai piesaistītā darbinieka iziešanas no uzņēmuma teritorijas (caur caurlaides telpu vai caur rezerves izējām) telpai aktivizē apsardzes režīmu;
 • pēc pirmā telpai piesaistītā darbinieka ieiešanas uzņēmuma teritorijā (caur caurlaides telpu vai caur rezerves izeju), telpai deaktivē apsardzes režīmu;
 • kontrolē signalizācijas devēju stāvokli (līnijas pārrāvums vai īsslēgums - pie jebkura apsardzes stāvokļa, bet devēja nostrādāšana - ja telpa ir apsardzes režīmā);
 • fiksē visus gadījumus, kad nolasītājiem pieliktas neatļautas atslēgas;
 • ļauj sargam izsniegt apmeklētājiem vienreizējas lietošanas atslēgas ieiešanai caur caurlaidi;
 • apmeklētājam izejot, tiek dots skaņas un vizuālais signāls, lai brīdinātu sargu par nepieciešamību savākt izmantoto atslēgu;
 • ļauj deaktivēt nozaudēto (apmeklētāju neatdoto) atslēgu, bet paturot iespēju piefiksēt tās izmantošanas mēģinājumus, vienlaikus audio un vizuāli brīdināt sargu par "nestandarta" situāciju, datu bāzē piefiksējot notikumu secību;
 • nesankcionētas piekļūšanas gadījumā sistēma veido audio un vizuālu brīdinājumu sargam ar norādi, kurā kabinetā ir notikusi tāda situācija un kādai konkrētai struktūrvienībai tas pieder;
 • ļauj sargam vadīt caurlaides turniketus;
 • ļauj mainīt bez atslēgas iegājušās/izgājušās personas statusu (ir darbā/nav darbā), fiksējot šo faktu;
 • ļauj sargam mainīt telpas apsardzes režīmu, fiksējot šo notikumu;
 • ļauj fiksēt sargu dežūras pieņemšanu/nodošanu;
 • dod iespēju ieiet sarga + sekretāra un administratora programmās pieliekot atslēgu, ieeja sistēmas pārējās programmās - ievadot teksta paroli;
 • dod iespēju administratoram mainīt sistēmas datus (jaunu darbinieku ievadīšana, darbinieku datu mainīšana, darbinieku deaktivācija, kabinetu piesaiste darbiniekiem, standarta darba laika mainīšana, individuāla darba laika noteikšana atsevišķām darbinieku grupām, darba grafika noteikšana darba un izejamās dienās, kā arī dienās ar nestandarta darba laiku);
 • nepieciešamības gadījumos ļauj noteiktām telpām nodrošināt apsardzes režīma aktivāciju un deaktivāciju uz vietas ar atslēgas palīdzību;
 • ļauj noteiktās telpās ierīkot pieejas kontroli (tas ir, ieeja šādā telpā tiek atļauta izmantojot atslēgu, bet izeja - nospiežot pogu);
 • reizi diennaktī (vai biežāk, pēc pasūtītāja pieprasījuma) veic datu bāzes rezervēšanu;
 • ugunsgrēka gadījumā visa veida sprūdi turniketos un durvīs tiek automātiski atbloķēti, notikumu hronoloģija tiek fiksēta datu bāzē;
 • servera vai sakaru līniju bojājuma gadījumā perifērijas iekārtas līdz sakaru atjaunošanai pāriet autonomā darba režīmā un nodrošina visu pamatfunkciju izpildi un notikumu reģistrāciju tīkla kontrolieru atmiņā, sakariem atjaunojoties uzkrātā informācija tiek nosūtīta serverim.

Lielas sistēmas blokshēmas paraugs

(Vienam no realizētajiem projektiem lietotāju skaits ir ap 2000 cilvēku un signalizācijas kontroles punktu skaits > 180)

Sistēmas funkcijas var tikt mainītas vai papildinātas saskaņā ar pasūtītāja vēlmēm.

Iespējamo papildus funkciju piemēri

 • darbinieku fotogrāfiju izvadīšana uz sarga datora monitora ieiešanas/iziešanas momentā;
 • temperatūras vai/un mitruma kontrole;
 • papildus ventilācijas pieslēgšana/atslēgšana saskaņā ar uzstādītajām optimālajām temperatūras robežām;
 • valodas rīki (darba valodas izvēle);
 • u.t.t.