LU CFI pēc klienta pasūtījuma izstrādātā un izgatavotā atrakciju iekārta "Šūpoles". Paredzētas vienai personai, 6 m augstas, šūpošanās ilgums 3, 5, 10 vai vairāk minūtes, šūpošanās leņķi 30, 45, 60 un 75 grādi ar iespēju pāriet no vienas vērtības uz otru šūpošanās laikā.

Šūpoļu darbības algoritms ņem vērā klienta svaru, uzdoto šūpošanās maksimālo leņķi, spiediena izmaiņas pneimatiskajā sistēmā un vēja ietekmi uz šūpošanās procesu dinamikā trijos pamatrežīmos (iešūpošana, šūpošanās, apstāšanās), kā arī visa veida citas darbības, saistītās ar apkalpojošā personāla un klienta drošību. Elektroniskā vadības sistēma izveidota uz Rabbit 3000 kontroliera bāzes. Šūpoļu darbība pārbaudīta ar dažādiem etalona svariem diapazonā no 0 līdz 140 kg dažādos laika apstākļos. Šūpoles tika sertificētas un atzītas par izmantojamam atrakciju parkos.