Īpašības

Lokanība.

Iespēja viegli pievienot un atvienot kontrolierus un devējus (parasti tikai izstrādes gaitā noskaidrojas kas tad īsti pasūtītājam vajadzīgs).

Informācija par kontroliera pievienošanu tiek ievadīta datu bāzē (DB) un tas iekļaujas sistēmā.

Izstrādāti vairāki tīkla un perifērijas kontrolieru veidi no kuriem tad arī tiek veidota sistēmas aparatūras daļa.

Informācijas saglabāšanās.

Tikla kontrolieri tad, kad nav sakaru ar serveri uzkrāj informāciju buferatmiņā. Sakariem atjaunojoties dati tiek noglabāti DB.

Objektu autonomitāte.

Objekts kādu laiku var strādāt bez sakariem ar sistēmas DB. Sakariem atjaunojoties visa informācija nokļūst sistēmas DB, bet administrēšanas izmaiņas objekta DB.

Lietotāji, kuriem reālā laika režīmā nepieciešama piekļuve pie objekta datiem pieslēdzās objekta sistēmas lokālajam tīklam. Tas nodrošina darbu bez kļūmēm.

Ja informācija nav jāfiksē DB reālā laika režīmā, tad var izmantot parasto korporatīvo tīklu. Šajā gadījumā notikumi sakaru pārrāvuma laukā uzkrājās tīkla kontrolieru atmiņā.

Sistēmas kopīga administrēšana notiek no viena punkta.

 

Pielietojuma piemēri

Latvijas Kuģniecība - sazarota piekļuves kontroles un apsardzes signalizācijas sistēma, 2 attālināti objekti, dažādi apsardzes aktivēšanas un dezaktivēšanas režīmi, kontrolējamā piekļuve telpām un seifiem, apmeklētāju reģistrācija, apkopēju darba kontrole.

LatRosTrans - 24 tīkla kontrolieri blokboksos no Krievijas robežas līdz Ventspilij ar serveri sākumā Daugavpilī, tagad Ilūkstē. Uzdevums - informācijas vākšana, nosūtīšana no/uz objektu, distances vadība (aparaturas ieslēgšana/izslēgšana, piekļuves atļauja, identifikācijas atslēgu kodu nosūtīšana).