No 12. - 15. decembrim Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta (LU CFI) pētnieki, direktors Dr.phys. Andris Anspoks, zinātnieki Ph.D. Arturs Bundulis, Dr.sc.ing. Gatis Mozoļevskis un Dr.phys. Krišjānis Šmits viesojās Taivānas Nacionālajā Suņa Jat-Senas Universitātē (National Sun Yat-Sen University). Vizītes mērķis bija pārrunāt Taivānas un Latvijas zinātniskās sadarbības iespējas un turpmāko starptautiskās sadarbības attīstību.

Vizītes laikā tika organizēts seminārs, kurā LU CFI un NSYSU pētnieki iepazīstināja ar saviem galvenajiem pētījuma virzieniem un dalījās ar saviem nesenākajiem zinātniskajiem darbiem. Papildus katram LU CFI pētniekam tika ieplānotas arī individuālās tikšanās ar NSYSU pētniekiem.

Vizītes laikā tika identificētas sadarbības iespējas vairākos virzienos:

  • Tika uzsāktas sarunas ar Medicīnas zinātņu un tehnoloģiju institūtu par sadarbību elektroķīmisko biosensoru jomā un Precīzijas medicīnas institūtu par sadarbību orgānu uz čipa jomā.
  • Nelineārās optikas un Fotonikas virzienā tika iesāktas sarunas par diviem galvenajiem sadarbības virzieniem. Pirmais ir par jaunu nelineāri optisko materiālu pētījumiem, kur jau tika izvirzīti pirmie pētījumu virzieni kopā ar ķīmijas departamentu un Materiālu un Optoelektronisko zinātņu departamentu. Tika apspriesta turpmākā sadarbība SERS sensoru jomā, kā arī papildu optisko materiālu izpēte LU CFI Mikroskopijas laboratorijā.
  • Paralēli tam tika uzsāktas sarunas ar Fotonikas departamentu par sadarbību polimēru fotonikas un hibrīd fotonisko platformu pētījumos. Viņu pieredze ierīču raksturošanā ir vērtīga mūsu centienos attīstīt polimēru fotonikas platformu.
  • Tika uzsākta diskusija par iespēju sadarboties elektronu mikroskopijas metožu izstrādē. Kā arī par studentu apmaiņas iespējām elektronu mikroskopijas jomā tiem, kuri interesējas par pētījumu veikšanu materiālu jomā.
  • Lielākā daļa darbu ko LU CFI šobrīd veic, ir koncentrēts uz polimēru fotonikas ierīču izgatavošanu, līdz ar to, ņemot vērā NSYSU zināšanas neorganisko fotonikas ierīču raksturošanas jomā, ir uzsākta sadarbība šajā jomā.

Papildus jau esošai sadarbībai, LU CFI delegācija apmeklēja arī vairākas materiālu izpētes un fizikas laboratorijas, kuru laikā tika apzināti jauni sadarbības virzieni.

LU CFI ir pateicīgi NSYSU kolēģiem par viesmīlību un iespēju iepazīties ne tikai ar universitāti un zinātni, bet arī ar Taivānas kultūru un tautu.

Dalīties