Kategorija

Materiālu raksturošana

Ražotājs un modelis

Rigaku - MiniFlex 600

Raksturlielumi

Rentgenstaru avots:

 • Anods: Cu, Kα līnija
 • Maksimālā jauda: 600 W
 • Anoda spriegums: 15 kV
 • Anoda strāva: 15 mA
 • Ar rotējošu slēģi, kas sasaistīts ar galvenajām durvīm

Optika:

 • Diverģences sprauga: fiksēta vai variējama
 • Izkliedes sprauga: fiksēta
 • Uztvērēja sprauga: fiksēta
 • Filtrs: Kβ folija
 • Monohromators (pēc izvēles): grafīts
 • Soller spraugas: 5.0° vai 2.5°

Goniometrs:

 • Tips: vertikāls
 • Rādiuss: 150 mm
 • Skenēšanas robeža (2θ): no -3° līdz 145°
 • Skenēšanas ātrums (2θ): no 0.01 līdz 100°/min
 • Mazākais soļa platums (2θ): 0.005°
 • Precizitāte: ±0.02°

Detektors:

 • Scintilācijas skaitītājs: NaI scintilators
 • D/teX Ultra (pēc izvēles): augsta ātruma silīcija sloksne

Pielietojumi un iespējas

MiniFlex benchtop rentgenstaru difraktometrs ir daudzfunkcionāla difrakcijas iekārta, ar kuru iespējams raksturot parauga atomāro struktūru, galvenos raksturojuma veidus minot:

 • Fāžu identifikācija
 • Fāžu kvantificēšana
 • Kristāliskuma novērtēšana (%)
 • Kristalītu izmēra un mehānisko spriegumu noteikšana
 • Ritvelda analīze
 • Molekulārā struktūra

Iekārta ir kompakta un sniedz iespēju veikt mērījumu salīdzinoši mazā laika intervālā, saglabājot pietiekami augstu mērījumu kvalitāti rezultātu analīzei.

Pētāmie paraugi var būt gan pulveri, gan lielāki objekti ar minimālo izmēru ≈1 cm2 un plakanu virsmu (parauga sazāģēšana un pulēšana ir daļēji pieejama).

Difraktometrs aprīkots ar PDF-4 datubāzi, kas satur vairāk kā 426000 ierakstus no pasaulē lielākajiem neorganisko savienojumu difrakcijas datu avotiem.