Projekts Nr.  KC-PI-2020/45

Projekta  ilgums: 1.04.2020.-30.09.2020.

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.phys. Boriss Poļakovs

Projekta īstenotāji: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

2017.gada 25.maijā starp Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (turpmāk – LIAA) un Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtu (turpmāk – LU CFI) tika noslēgts līgums Nr. KC-L-2017/17 par atbalsta saņemšanu Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumu Nr.692 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma „Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” īstenošanas noteikumi” publisko pētniecības organizāciju pētniecības rezultātu komercializācijas un patentēšanas fonda ietvaros.

 

2020.gada 31.martā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra trešās projektu atlases kārtas ietvaros apstiprināja Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta projekta iesniegumu „Nanovadu fotodetektori”,  identifikācijas numurs KC-PI-2020/45.

Projekta mērķis ir izstrādāt un komercializēt lētus fotodetektorus uz nanovadu bāzes UV-VIS-IR diapazonam un nanovadu fotodetektorus rentgena diapazonam. Lēti fotodetektori ar mazu izmēru var būt ļoti pieprasīti Internet of Things koncepcijas realizācijai. Projekta pirmā posma ietvaros ir paredzēs veikt tehnoloģiju pārneses projekta tehniski ekonomiskās priekšizpēti un izstrādāt komercializācijas stratēģiju.

Maksimālais atbalsta finansējums projekta tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšanai un komercializācijas stratēģijas izstrādei ir līdz 25 000.00 eiro, t.sk., Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 25 000,00 EUR.

 
 

Jaunumi par projektu

30.09.2020

Ir veiksmīgi noslēdzies Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumu Nr.692 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai" ietvaros finansētā projekta  KC-PI-2020/45 “Nanovadu fotodetektori” pirmais posms.

Projekta pirmā posma ietvaros ir sagatavoti 3 dokumenti  (tehniski ekonomiskā priekšizpēte, komercializācijas stratēģija un komercializācijas pasākumu plāns), kas ir iesniegti LIAA izvērtēšanai 2. kārtas finansējuma saņemšanai.