Jauna tehnoloģija kalcija karbonāta un bioūdeņraža ieguvei biomasas reakcijā ar sārmu

Ieguldījums tavā nākotnē!
   

LU Cietvielu Fizikas institūts ir sadarbības partneris Biomehānikas un fizikālo pētījumu institūta (BUFPI) realizētajā ERAF projektā „Jauna tehnoloģija kalcija karbonāta un bioūdeņraža ieguvei biomasas reakcijā ar sārmu” (Nr. 2010/0329/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/095).

Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2011. - 31.12.2013.

Projekta specifiskais mērķis: jauna ķīmiskā reaktora izstrāde kalcija karbonāta iegūšanai no Latvijā pieejamiem derīgajiem izrakteņiem un biomasas un reakcijas iegūtā blakusprodukta ūdeņraža attīrīšanas līdz 99.99% membrānas izstrāde.

No CFI projektā iesaistījušies: pētnieks Gundars Vaivars un pētnieks Jānis Kleperis.

Sīkāk par projektu skatīt šeit