Projekta numurs: 1.1.1.1/20/A/060

Tips: Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Projekta ilgums: 01.04.2021 - 30.09.2023.

Projekta vadītājs: LU Cietvielu fizikas institūts, Dr. Aleksejs Kuzmins.

Sadarbības partneris: SIA LESLA LATVIA, Dr. Leslie Robert Adrian

Kopējais finansējums: 539 594,38 EUR

LU CFI finansējums: 309 397,25 EUR

Projekta kopsavilkums:

Funkcionālā tintes drukāšana ir daudzsološa tehnoloģija, kas ir lēta un videi draudzīga, un rada jaunu paradigmu digitālajā ražošanā, kur elektroniskās ierīces un shēmas var izdrukāt pēc pieprasījuma.

Šī projekta galvenais mērķis ir ink-jet tehnoloģijas izstrāde un demonstrēšana, kas spēs izdrukāt valkājamas un elastīgas funkcionālas elektroniskās ierīces, ieskaitot induktīvo antenu, kas spēj uztvert elektrisko enerģiju kilohercu diapazonā un barot drukātu elektroluminiscējošu gaismu izstarojošās ierīces, kas realizētas kā rasējumi vai 2D objekti ar vēlamo dizainu.

Projekta galvenais rezultāts ir ink-jet drukāta prototipa izstrāde gaismu izstarojošai ierīcei kopā ar bezvadu enerģijas uztveršanas antenu.

Šo rūpnieciskā pētījuma projektu īstenos Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI) un uzņēmums LESLA LATVIA. Šis starpnozaru projekts sastāv no pētniecības aktivitātēm fizikas (1.3.) un ķīmijas (1.4.) zinātnēs, elektrotehnikā, elektronikā, informācijas un komunikāciju tehnoloģijās (2.2.), materiālu zinātnē (2.5.) un nanotehnoloģijās (2.10.), atbilstoši ESAO Fraskati rokasgrāmatai.

Projekta kopējās izmaksas ir 539594,38 EUR (57,3% LU CFI un 42,7% LESLA LATVIA) ERAF ieguldījums, t.sk. publiskais finansejums ir 499124,80 EUR (92,5%).


PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU (LAIKA POSMS 01.07.2021.-30.09.2021.)

08.10.2021.

Projekta Nr. 1.1.1.1/20/A/060 ietvaros tika uzsākta nanomaterialu sinteze ink-jet drukašanas tehnoloģijai lokamas/izstiepjamas elektronikas komponentu ražošanai (1.aktivitāte).

Laika posmā tika veikta vadošu un pusvadošu tintes sintēze.

Sudraba nanodaļiņas ar dažādu morfoloģiju (sfērisku un prizmatisku) ir sintezētas izmantošanai vadošās tintēs elektrodu drukāšanai.

ZnO nanodaļiņas ar n-veida vadītspēju ir sintezētas izmantošanai p-n pārejās. 2D slāņainas SnS2 nanoplates ar zeltaini dzeltenu krāsu ir sintezētas arī izmantošanai kā n-tipa pusvadītāju tintes.


PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU (LAIKA POSMS 01.04.2021.-30.06.2021.)

15.07.2021.

Projekta Nr. 1.1.1.1/20/A/060 ietvaros tika uzsākta nanomaterialu sinteze ink-jet drukašanas tehnoloģijai lokamas/izstiepjamas elektronikas komponentu ražošanai (1.aktivitāte).

Laika posmā tika sintezētas stipri luminiscējošas CuInS2/ZnS nanodaļiņas (tā sauktie kvantu punkti) ar kodola/apvalku struktūru un noskaņojamu fotoluminiscences viļņa garumu un joslu spraugu enerģiju. Cinka-vara-indija sulfīda kvantu punkti kļūst par zemu toksisko I-III-VI pusvadītāju saimi to plašās un krāsas regulējamās fotoluminiscences dēļ. Sintezētiem kodola/apvalka CuInS2/ZnS nanokristāliem ir stipra fotoluminiscence 550-800 nm diapazonā ar relatīvi augstu fluorescences kvantu iznākumu.

Uzsākta sintēze un elektrovadošas tintes formulēšana, kuras pamatā ir Ag nanodaļiņas. Turklāt pētīti zinātniski raksti, kuros aprakstīti slāņveida SnS2 nanoplašu sintēzes protokoli.