Projekta numurs: 1.1.1.1/18/A/068

Projekta ilgums: 01.06.2019. -31.05.2022.

Projekta zinātniskais vadītājs:  Prof. Vjačeslavs Bobrovs

Atbildīgais no LU CFI puses: Dr.Phys. Jurģis Grūbe

Projekta īstenotāji: : Rīgas Tehniskā Universitāte, LU Cietvielu fizikas institūts, SIA "AFFOC Solutions"

Projekta kopējais finansējums: 648 000.00 Eur

Projekta kopsavilkums :

Starpdisciplinārais projekts „Efektīvu apvalkā pumpētu šķiedru optisko pastiprinātāju izstrāde telekomunikāciju sistēmām” (DOPAnT) paredz izstrādāt jaunu šķiedru optisko pastiprinātāju optiskajām pārraides sistēmām. Galvenokārt uzmanība šajā projektā tiek vērsta uz leģēto šķiedru pastiprinātāju izpēti. Konkrētāk, dažādu piejaukumu kombināciju un dubult-apvalka profila šķiedru, kuras tiek pumpētas ar rentabliem daudzmodu gaismas avotiem, pielietošana izmantošanai viļņgarumdales blīvētās (WDM) pārraides sistēmās, lai palielinātu optiski caurspīdīga pārraides ceļa garumu. Projekta mērķis ir izstrādāt platjoslas optisko pastiprinātāju, izmantojot dažāda leģējuma šķiedras un efektīvu apvalka pumpēšanas paņēmienu, lai sasniegtu augstu un vienmērīgu pastiprinājumu un uzlabotu veiktspēju šķiedru optisko sakaru sistēmām. Iesniegtais projekts nav saistīts ar saimniecisko darbību.

Atslēgas vārdi: šķiedru optiskie sakari, telekomunikācijas, šķiedru optiskie pastiprinātāji, leģētās optiskās šķiedras, cietvielu fizika.

12.Zinātniskā atskaite par projekta īstenošanu laika periodā 01.03.2022.-31.05.2022. 

11.Zinātniskā atskaite par projekta īstenošanu laika periodā 01.12.2021.-28.02.2022. 

10.Zinātniskā atskaite par projekta īstenošanu laika periodā 01.09.2021.-30.11.2021. 

9.Zinātniskā atskaite par projekta īstenošanu laika periodā 01.06.2021.-31.08.2021 

8.Zinātniskā atskaite par projekta īstenošanu laika periodā 01.03.2021.-31.05.2021 

7.Zinātniskā atskaite par projekta īstenošanu laika periodā 01.12.2020.-28.02.2021 

6.Zinātniskā atskaite par projekta īstenošanu laika periodā 01.09.2020.-30.11.2020 

5.Zinātniskā atskaite par projekta īstenošanu laika periodā 01.06.2020.-31.08.2020 

4.Zinātniskā atskaite par projekta īstenošanu laika periodā 01.03.2020.-31.05.2020. 

3.Zinātniskā atskaite par projekta īstenošanu laika periodā 01.12.2019.-29.02.2020. 

2.Zinātniskā atskaite par projekta īstenošanu laika periodā 01.09.2019.-30.11.2019. 

1.Zinātniskā atskaite par projekta īstenošanu laika periodā 01.06.2019.-31.08.2019.