Identifkācijas numurs: 1.1.1.1/21/A/053

Tips: ERAF

Projekta ilgums: 23 mēneši, 2022. g. - 2024. g.

Projekta vadītājs: Dr.phys. Krišjānis Šmits, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Sadarbības partneris:

  • SIA Ceram Optec

Atbildīgais no LU CFI:

  • Dr.phys. Krišjānis Šmits, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Kopējais finansējums:

  • Kopējais finansējums: 540 467.91EUR
  • ERAF finansējums       442 967.49EUR

Projekta mērķis:

Projekta galvenais mērķis ir izstrādāt precīzu un vienkāršu testēšanas sistēmu SARS-CoV-2 S-proteīna ātrai noteikšanai, pamatojoties uz Ramana spektroskopiju.

Projekta kopsavilkums:

Projekta galvenais mērķis ir izstrādāt precīzu un vienkāršu testēšanas sistēmu SARS-CoV-2 S-proteīna ātrai noteikšanai, pamatojoties uz Ramana spektroskopiju.

Piedāvāto industriālās izpētes projektu īstenos Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI) un Ceram Optec SIA. Šis daudznozaru projekts ietver pētniecības pasākumus fizikas (1.3.) un ķīmijas (1.4.) zinātnēs, materiālu zinātnē (2.5.) un nanotehnoloģijā (2.10.) saskaņā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Frascati vadlīnijām.

Sagaidāmie zinātniskie rezultāt:

Projekta plānotie rezultāti ir: 3 oriģinālas pētnieciskās publikācijas, kuras akceptētas publicēšanai augsta līmeņa speciālistu recenzētos zinātniskajos žurnālos; 1 Latvijas patents; 2 jauno produktu prototipi (optisko šķiedru saišķis un testa šūna), projekta rezultātu prezentācija 7 starptautiskās konferencēs.

LU CFI uzdevumi:

  • Izstrādāt aparatūras prototipu un programmatūru Ramana spektroskopijai

  • Izstrādāt īpašu optisko šķiedru komplektāciju priekš SERS sistēmas

  • Izstrādāt testēšanas šūnu SARS-CoV-2 S-proteīna noteikšanai

  • Novērtēt un optimizēt SARS-CoV-2 S-proteīna noteikšanas metodi

 
 

Projekta jaunumi

Par periodu 01.10.2022. - 31.12.2022. | 31.12.2022

Tika uzsākta uz optiskajām šķiedrām balsītas ierīces prototipa montāža COVID noteikšanai. CermaOptec izstradāja un izgatavoja pirmo optisko šķiedru kabeli SERS mērījumiem.

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.


Par periodu 01.07.2022. - 30.09.2022. | 30.09.2022

Projekta izpildē iegūtie zinātniskie rezultāti tika veiksmīgi prezentēti starptautiskajā FMNT2022 konferencē ar diviem stedna referātiem ("SERS SUBSTRATES BASED ON GOLD NANOPARTICLE-COATED ZNO TETRAPODS" "TOWARDS SURFACE ENHANCED RAMAN SPECTROSCOPY ON THE TIP OF OPTICAL FIBER: COMPARISON OF SUBSTRATES") un vienu mutisku referātu ("STRUCTURAL AND OPTICAL PROPERTIES OF OXIDE NANOPARTICLES AND NANOSTRUCTURES").

Lepojamies: Mg.phys. Līgas Bikšes stenda referāts saņēma balvu, par daudzsološākajiem rezultātiem

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.


Par periodu 01.04.2022. - 30.06.2022. | 30.06.2022

Dr.phys Krišjānis Smits un Msc.chem Edgars Vanags apmeklēja PROMES-CNRS Francijā, kur veiksmīgi izgatavoja materiālus SERS substrātiem.

24. maijā notika otrā tikšanās ar ar CeramOptec. Apsriests CeramOptec izstrādātais optiskā kabeļa dizaina variants un izrunātas turpmākās darbības.

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai


2022.gada 18. maijs

10 Februārī CermaOptic telpās notika pirmā kopējā projekta apsriede.

Pasākuma laikā pārrunāta projekta sadarbība un veicamie darbi.

Ieskicētas tehniskās prasības saišķa prototipa sākotnējam dizaina, kurš tiks izgatavots šī projekta ietvaros.

Šobrīd projektā notrit darbs pie SERS substrātu izgatavošanas, optisko šķiedru saišķu izstrādes un projektam nepieciešamo materiālu iepirkuma sagatavošana.