Identifkācijas numurs: 1.1.1.1/21/A/053

Tips: ERAF

Projekta ilgums: 23 mēneši, 2022. g. - 2024. g.

Projekta vadītājs: Dr.phys. Krišjānis Šmits, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Sadarbības partneris:

  • SIA Ceram Optec

Atbildīgais no LU CFI:

  • Dr.phys. Krišjānis Šmits, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Kopējais finansējums:

  • Kopējais finansējums: 540 467.91EUR
  • ERAF finansējums: 442 967.49EUR

Projekta mērķis:

Projekta galvenais mērķis ir izstrādāt precīzu un vienkāršu testēšanas sistēmu SARS-CoV-2 S-proteīna ātrai noteikšanai, pamatojoties uz Ramana spektroskopiju.

Projekta kopsavilkums:

Projekta galvenais mērķis ir izstrādāt precīzu un vienkāršu testēšanas sistēmu SARS-CoV-2 S-proteīna ātrai noteikšanai, pamatojoties uz Ramana spektroskopiju.

Piedāvāto industriālās izpētes projektu īstenos Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI) un Ceram Optec SIA. Šis daudznozaru projekts ietver pētniecības pasākumus fizikas (1.3.) un ķīmijas (1.4.) zinātnēs, materiālu zinātnē (2.5.) un nanotehnoloģijā (2.10.) saskaņā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Frascati vadlīnijām.

Sagaidāmie zinātniskie rezultāti:

Projekta plānotie rezultāti ir: 3 oriģinālas pētnieciskās publikācijas, kuras akceptētas publicēšanai augsta līmeņa speciālistu recenzētos zinātniskajos žurnālos; 1 Latvijas patents; 2 jauno produktu prototipi (optisko šķiedru saišķis un testa šūna), projekta rezultātu prezentācija 7 starptautiskās konferencēs.

LU CFI uzdevumi:

  • Izstrādāt aparatūras prototipu un programmatūru Ramana spektroskopijai

  • Izstrādāt īpašu optisko šķiedru komplektāciju priekš SERS sistēmas

  • Izstrādāt testēšanas šūnu SARS-CoV-2 S-proteīna noteikšanai

  • Novērtēt un optimizēt SARS-CoV-2 S-proteīna noteikšanas metodi

 
 

Projekta jaunumi

 

Par periodu 01.10.2023. - 30.11.2023. | 30.11.2023

Ar prieku paziņojam par projekta veiksmīgu pabeigšanu.

Mūsu projekts par uz optiskajām šķiedrām balstītu Raman mērījumu sistēmu noslēdzies, sniedzot ievērojamu ieguldījumu virsmas uzlabotās Ramana spektroskopijas (SERS) izpratnē un pielietošanā. Mēs esam ieviesuši jaunas pieejas un izstrādāti jauni optisko šķiedru saišķu produkti, kur īpaši jāizceļ NCF šķiedru izmantošana.

SERS substrātu izstrādes jomā īpaši jāizceļ viena jaunā metode, kura dod iespēju ar attālumiem starp cēlmetāla daļiņām (dimēriem), attiecīgi, iespējama padziļināta SERS substrātu izpēte.

Tāpat jāatzīmē, ka projekts nodrošināja doktorantu jauno zinātnieku un studentu karjeras izaugsmi, kur divu doktorantu disertācijās tiks iekļauti rezultāti, kuri iegūtu projekta izstrādes laikā. Projekts veicināja studentu un jauno pētnieku grupu veidošanos un dinamisku mācību vides izveidi.

Izstrādātajiem šķiedru saišķiem ir daudzsološas komerciālās perspektīvas, it īpaši produktiem, kuri izmantojami Ramana mērījumiem.
Turklāt saredzams nākotnes potenciāls portatīvu un relatīvi lētu spektrometru sistēmu attīstībai.

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.


Par periodu 01.07.2023. - 30.09.2023. | 30.09.2023

Projekta aktivitātes lēnām tuvojas finišam. Veicam pēdējos darbu pie programmatūras un iekārtas testēšanas. Paralēli iekartas izstrādei aktīvi norisinās darbi pie zinātnisko rezultātu popularizēšanas, gan zinātnisko rakstu formā, gan zinātniskajās konferencēs. Šajaā ceturksnī Edgars Vanags piedalījās NAP-2023 konfernecē ar referātu:” SARS-CoV-2 Spike Protein Detection Using Silver-Doped Zinc Oxide Tetrapods as SERS Substrate” un ar projekta rezultātiem Annmarija Trausa piedalījās EMRS Fall meeting2023 konferencē ar referātu:” Heat-induced Fragmentation of Gold Nanowires for SurfaceEnhanced Raman Scattering Substrates”

CeramOptec pabeidzis 3 dizainu un veic šo šķiedru izgatavošanu. Jaunajas dizainam ir salāgot izmantošanai un pārbaudei ar mikrospektrometeri, kas ļaus ievērojamu iekārtas miniaturizāciju.

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.


Par periodu 01.04.2023. - 30.06.2023. | 30.06.2023

Ar prieku ziņojam par jaunākajiem sasniegumiem mūsu pētniecības projektā. Mūsu izveidota Ramana mērījumu sistēma pašlaik tiek aktīvi izmantota testa mērījumiem un substrātu pārbaudei. Aktīvi strādājam pie programmatūru izstrādes datu iegūšanai, mērījumu kontrolei un rezultātu analīzei.

Vienlaikus tiek sperti nozīmīgi soļi šo substrātu funkcionalizācijā COVID pīķa proteīna mērījumos. Šis pētījums sniedz veicina mūsu izpratni par vīrusa detektēšanu izmantojot SERS.

CeramOptec ir pēdējā posmā, lai izstrādātu jaunu šķiedru saišķi-kopu mūsu SERS  sistēmai. Šim jaunajam dizainam ir maināms centrālais kodols, kas dod iespējas vispusīgiem experimentiem lai noskaidrotu optimālāku saišķa konfigurācijau un sniedz plašākas eksperimentālās iespējas.

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.


Par periodu 01.01.2023. - 31.03.2023. | 31.03.2023.

CeramOptec uzņēmums ir izstrādājis jaunu nākamās paaudzes šķiedru disainu SERS (Surface-enhanced Raman scattering) sistēmai, kas atvērs iespējas veikt vēl salīdzināšanas eksperimentus tālakajai izstrādei un visupusīgākus SERS mērījumu eksperimentus. Šis dizains ļauj testēt dažādus centrālos lāzeru šķiedru veidus un dos iespēju novērtēt Raman fona signālu, piedāvājot lielākas iespējas pētniecībai un analīzei.  Jaunā šķiedru komplekta dizaina gaidāms, ka tas ievērojami veicinās uz optiskajām šķiedrām bāzētas SERS mērījumu sistēmas  attīstību.

Jaunie LU CFI izstrādātie SERS substrati tiek pārbaudīti darbībā un tiek gatavotas zinātniskās publikācijas par šiem substrātiem. Aktīvi tiek veikta šo substrātu  funkcionalizēšanai, lai mērītu COVID proteīnu. Tas ir nākamais būtisks solis SERS metodes izmantošanai COVID noteikšanai. Tāpat jāatzīmē, ka projekt ietvaros ir izveidota mērījumu sistēma SERS mērījumiem.

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.


Par periodu 01.10.2022. - 31.12.2022. | 31.12.2022

Tika uzsākta uz optiskajām šķiedrām balsītas ierīces prototipa montāža COVID noteikšanai. CermaOptec izstradāja un izgatavoja pirmo optisko šķiedru kabeli SERS mērījumiem.

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.


Par periodu 01.07.2022. - 30.09.2022. | 30.09.2022

Projekta izpildē iegūtie zinātniskie rezultāti tika veiksmīgi prezentēti starptautiskajā FMNT2022 konferencē ar diviem stedna referātiem ("SERS SUBSTRATES BASED ON GOLD NANOPARTICLE-COATED ZNO TETRAPODS" "TOWARDS SURFACE ENHANCED RAMAN SPECTROSCOPY ON THE TIP OF OPTICAL FIBER: COMPARISON OF SUBSTRATES") un vienu mutisku referātu ("STRUCTURAL AND OPTICAL PROPERTIES OF OXIDE NANOPARTICLES AND NANOSTRUCTURES").

Lepojamies: Mg.phys. Līgas Bikšes stenda referāts saņēma balvu, par daudzsološākajiem rezultātiem

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.


Par periodu 01.04.2022. - 30.06.2022. | 30.06.2022

Dr.phys Krišjānis Smits un Msc.chem Edgars Vanags apmeklēja PROMES-CNRS Francijā, kur veiksmīgi izgatavoja materiālus SERS substrātiem.

24. maijā notika otrā tikšanās ar ar CeramOptec. Apsriests CeramOptec izstrādātais optiskā kabeļa dizaina variants un izrunātas turpmākās darbības.

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai


2022.gada 18. maijs

10 Februārī CermaOptic telpās notika pirmā kopējā projekta apsriede.

Pasākuma laikā pārrunāta projekta sadarbība un veicamie darbi.

Ieskicētas tehniskās prasības saišķa prototipa sākotnējam dizaina, kurš tiks izgatavots šī projekta ietvaros.

Šobrīd projektā notrit darbs pie SERS substrātu izgatavošanas, optisko šķiedru saišķu izstrādes un projektam nepieciešamo materiālu iepirkuma sagatavošana.