Līguma numurs 1.1.1.1/16/A/131

Projekta ilgums: 01.04.2017. -31.03.2020.

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.phys. Valdis Kokars

Atbildīgais no LU CFI puses: Dr. Phys. Aivars Vembris

Projekta īstenotāji: Rīgas Tehniskā universitāte, LU Cietvielu fizikas institūts  

Organiskās gaismu emitējošās diodes (OLED) ir aktuāla tematika gan no pētniecības, gan industrijas skatupunkta. Publikāciju skaits, kur atrodams atslēgas vārds OLED, ir audzis no 6 publikācijām 1996. gadā līdz 1384 publikācijām 2015. gadā (SCOPUS datubāzes dati). Tajā pašā laikā šī tehnoloģija jau ir iekarojusi vērā ņemamu tirgus daļu tādās sfērās, kā OLED displeji, kuras prognozētais tirgus apjoms šogad sasniegs 16 miljardus ASV dolārus ar vairākkārtīga pieauguma prognozi nākamajā desmitgadē (tirgus izpētes firmas IDTechEx dati). Tajā pašā laikā pastāv virkne neatrisinātu problēmu, kas kavē šīs tehnoloģijas vēl straujāku izplatību. Kā vienu no galvenajiem OLED trūkumiem var minēt šo iekārtu salīdzinoši augstās ražošanas izmaksas. Tam par iemeslu ir minams fakts, ka aktīvā gaismu emitējošā organiskā komponente pašlaik ražotajās ierīcēs tiek tehnoloģiski integrēta ar sarežģīto un energoietilpīgo vakuumuznešanas jeb sublimācijas metodi. Lai ražošanas izmaksas padarītu konkurētspējīgas, jārada emitējošās vielas, kuru apstrāde būtu iespējama ar zemas izmaksas šķīdumu apstrādes metodēm (rotācijas pārklāšana, drukāšana), vienlaicīgi saglabājot augstu materiālu efektivitāti un stabilitāti. Šī problēma līdz šim vēl nav pilnībā atrisināta un tās risināšana uzskatāma par vienu no galvenajiem OLED pētniecības virzieniem. Dotā projekta ietvaros tiks radīti oriģinālas struktūras gaismu redzamajā spektra daļā emitējoši stiklveida organiskie molekulārie materiāli (molekulārie stikli), kas būtu piemēroti apstrādei ar šķīdumu metodēm. Savienojumu izstrādē tiks izmantota modulāra pieeja, kur aktīvā emitējošā komponente (fosforescējoši irīdija (III) ciklometalēti kompleksi un zili fluorescējoši purīni) tiks kovalenti saistīta ar šķīdību un stiklveida fāzes veidošanos veicinošām palīggrupupām. Konkrēti šim mērķim tiks izmantotas mūsu darbagrupā iekļauto pētnieku izstrādātās uz trifenilmetāna bāzes sintezētās modificējošās grupas, kuras jau ir veiksmīgi izmantotas, lai iegūtu efektīvus ar šķīduma metodēm apstrādājamus nelineāri optiskos un hologrāfiskā ieraksta materiālus. Projektā izvirzītā mērķa sasniegšana potenciāli ļautu rast jaunas zināšanas un izpratni par pētniecībā un industrijā būtisku problēmu. Projekta kopējās izmaksas plānotas 648 330,88 EUR apmērā, no kā 551 081,25 EUR sastādīs ERAF atbalsts.

Jaunumi projektā 01.01.2020.-31.03.2020. 

Jaunumi projektā 01.10.2019.- 31.12.2019. 

Jaunumi projektā 01.05.2019.- 30.09.2019. 

Jaunumi projektā 01.01.2019.-31.04.2019. 

Jaunumi projektā 01.07.2018.-30.09.2018. 

Jaunumi projektā 01.04.2018.-30.06.2018. 

Jaunumi projektā 01.02.2018.-31.03.2018. 

Jaunumi projektā 01.12.2017.-31.01.2018. 

Jaunumi projektā 01.10.2017- 30.11.2017. 

Jaunumi projektā 01.07.2017- 30.09.2017. 

Jaunumi projektā 01.04.2017- 30.06.2017.