Ieguldījums tavā nākotnē!
 

         

Projekts tiek īstenots ar Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) Programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1 prioritātes „Zinātne un inovācijas” 2.1.1. pasākuma „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” atbalstu. Projekta kopējās izmaksas ir LVL 313 461 LVL. No tiem ERAF līdzfinansējums ir LVL 289 951 apmērā, kas sastāda 92,5% no Projekta kopējām attiecinātām izmaksām, cita publiskā finansējuma LVL 23 510 kas sastāda 7,50% no projekta attiecināmām izmaksām. Paredzamais izpildes laiks ir 36 mēneši (01/11/2010 - 31/10/2013).

Projekta vadītājs: Dr. Phys Jānis Teteris

Projekta pieteicējs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Sadarbības partneris:

  • Daugavpils Universitāte
  • RTU aģentūra „RTU Neorganiskās ķīmjas institūts”
  • SIA “Hologramma”

Projekta mērķis:

  • Projekta vispārīgais mērķis:
    • Inovatīvo materiālu un tehnoloģiju izstrāde un izpēte difraktīvo optisko elementu ražošanas uzsākšanas sagatavošanā.
  • Projekta specifiskais mērķis:
    • Jauna tipa ātrdarbīga, planārās struktūrās integrējama Brega reflektora izstrādē 0.3 -20 um spektra diapazonam, kuru optiskās īpašības var operatīvi mainīt ar elektrisko lauku.