Zinātniskā pētījuma progresa apraksts par projekta Nr. 2010/0275/2DP//2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/124„ Materiālu un tehnoloģiju izstrāde un izpēte difraktīvo optisko elementu ražošanai” izpildi 8. pārskata periodā 01.09.2013.-31.12.2013.

Laika posmā 01.09.2013.-31.012.2013. tika nobeigtiti zinātnisko pētījumu darbi 2.aktivitātes „Ar elektrisko lauku vadāmu refleksijas režģu ieraksts un izpēte” un 3.aktivitātes „Vadāma Brega reflektora prototipa izstrāde un tā parametru optimizācija” realizācijai. Veikti sekojoši galvenie pasākumi:

 1. Pabeigti pētījumi par elektriskā lauka un gaismas polarizācijas ietekmi uz virsmas reljefa veidošanos halkogenīdu amorfās kārtiņās un azosavienojumu saturošos stiklveida organisko polimēru plānās kārtiņās. Veikti hologrāfiskie mērījumi ar 448 nm, 491 nm, 532 nm, 561 nm, 594 nm un 635 nm viļņu garumiem. Noteikti hologrāfiskā ieraksta optimālie apstākļi atkarībā no ierakstošās gaismas viļņu garuma un intensitātes. Noteikta optimālā ieraksta efektivitāte atkarībā no difrakcijas režģa perioda un ieraksta dziļuma. Parādīts, ka optimālie viļņu garumi ierakstam ir spektrālajā apgabalā 490 nm – 600 nm
 2. Pabeigti darbi pie vadāma Brega reflektora ieraksta shēmas izstrādes un tās materilizācija prototipa veidā.. Tika veikta tās konstrukcijas uzbūves un darbības principu izstrāde un optimizācija. Piemeklēti konkrēti optimālie lāzeru viļņu garumi (491 nm, 532 nm, 561 nm, 594 nm) un optimālie fotohromie materiāli - organiskie azosavienojumu un halkogenīdu (As2S3) amorfās kārtiņas.
 3. Izstrādāts un iesniegts starptautiskā patenta pieteikums METHOD AND OPTICAL SYSTEM FOR SURFACE STRUCTURING OF AMORPHOUS SUBSTANCES VIA THE POLARIZATION DIRECTION MODULATED LIGHT FIELD (autori J.Teteris, K.Klismeta un E.Potaņina, No EP13196565.9, iesniegts 10.12.2013).

Pārskata periodā projekta ietvaros iegūtie rezultāti tika

a) referēti sekojošās konferencēs (kopā 3 referāti):

 1. 10th International Conference „HoloExpo2013”, Moscow, Russia, 17-18 September 2013, M.Reinfelde 1 gab
 2. 3rd International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers IC-MAST, Prague, Czech Republic, 13-17 September 2013, A.Gerbreders 1 gab..
 3. 12th International Conference on Laser Ablation COLA2013, Ischia, Italy, 6-12 October 2013, J.Teteris 1 gab.

b) Iznākušas publikācijas 2 gab.

 1. A.Gerbreders, A.Bulanovs, E.Sledevskis, V.Gerbreders, J.Teteris, Photosensitive properties of composite films based on copper chloride in polymer matrix, IOP CS MSE, 49 (2013) 012032.
 2. Mara Reinfelde, Janis Teteris, Light induced surface relief grating formation in amorphous chalcogenides, Proceedings of the 10th International Conference HoloExpo 2013, 17-18 September 2013, Moscow, Russia, p.196-204.

  

Zinātniskā pētījuma progresa apraksts par projekta Nr. 2010/0275/2DP//2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/124„ Materiālu un tehnoloģiju izstrāde un izpēte difraktīvo optisko elementu ražošanai” izpildi 6. pārskata periodā 01.10.2012.-28.02.2013.

Laika posmā 01.10.2012.-28.02.2013. tika pabeigti zinātnisko pētījumu darbi 1.aktivitātē „Fotoinducēto procesu un hologrāfiskā ieraksta izpēte organiskos un neorganiskos materiālos” un turpināti pētījumi 2.aktivitātes „Ar elektrisko lauku vadāmu refleksijas režģu ieraksts un izpēte”, kā arī 3.aktivitātes „Vadāma Brega reflektora prototipa izstrāde un tā parametru optimizācija” realizācijai. Veikti sekojoši galvenie pasākumi:

 1. Tika pabeigti optiskā ieraksta pētījumi organiskos un neorganiskos molekulāro stiklu paraugos. Izpētītas šo savienojumu optiskās īpašības, noteikta optiskās dubultlaušanas vērtību atkarība no gaismas viļņu garuma un intensitātes.
 2. Turpināti pētījumi par elektriskā lauka un gaismas polarizācijas ietekmi uz virsmas reljefa veidošanos halkogenīdu amorfās kārtiņās un azosavienojumu saturošos stiklveida organisko polimēru plānās kārtiņās. Veikti hologrāfiskie mērījumi ar 405 nm, 473 nm un 671 nm viļņu garumiem.
 3. Tika turpināti pētījumi pie vadāma Brega reflektora izstrādes. Tika veikta tā konstrukcijas uzbūves un darbības principu optimizācija.

Pārskata periodā projekta ietvaros iegūtie rezultāti tika

a) referēti sekojošās konferencēs:

 1. LU CFI 27.zinātniskajā konferencē (20.-22. februāris, 2013); ar referātiem uzstājās sekojoši projekta izpildītāji: R.Grants, L.Skuja, M.Jirgensons, A.Kiseļovs, K.Klismeta, E.Potaņina, A.Truhins – 7 gab.

b) Iesniegti un ir pieņemti publicēšanai raksti: 4 gab.

 1. M.Reinfelde, J.Teteris „Photoinduced direct surface relief formation in amorphous As-S-Se films”, žurnālā Journal of Non-Crystalline Solids

c) Iznākušas publikācijas 4 gab.

 1. M.Reinfelde, R.Grants, J.Teteris, Photoinduced mass transport in amorphous As-S-Se films, Phys.St.Sol.C, 9, No.12 (2012) 2586-9.
 2. A.Gerbreders, V.Kolobjonoks, O. Shimane, J. Teteris, Direct surface relief formation in polymer films, Key Engineering Materials, 443 (2013) 281-284.
 3. A.Trukhin, J.Teteris, A.Bazakutsa, K.Golant, Impact of fluorine admixture, hydrogen loading, and exposure to ArF excimer laser on photoluminescence of bismuth defects in amorphous silica, Journ.Non-Cryst.Sol., 362 (2013) 180-184.
 4. A.Trukhin, J.Teteris, A.Bazakutsa, K.Golant, Intra-center and recombination luminescence of bismuth defects in fused and unfused amorphous silica fabricated by SPCVD, Journ.Non-Cryst.Sol., 363 (2013) 187-192.
 

Zinātniskā pētījuma progresa apraksts par projekta Nr. 2010/0275/2DP//2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/124„ Materiālu un tehnoloģiju izstrāde un izpēte difraktīvo optisko elementu ražošanai” izpildi 5. pārskata periodā 01.05.2011.-30.09.2012.

Laika posmā 01.05.2011.-30.09.2012. tika turpināti zinātnisko pētījumu darbi 1.aktivitātes „Fotoinducēto procesu un hologrāfiskā ieraksta izpēte organiskos un neorganiskos materiālos”, 2.aktivitātes „Ar elektrisko lauku vadāmu refleksijas režģu ieraksts un izpēte”, kā arī 3.aktivitātes „Vadāma Brega reflektora prototipa izstrāde un tā parametru optimizācija” realizācijai. Veikti sekojoši galvenie pasākumi:

 1. Veikti optiskā ieraksta pētījumi Sintizēti molekulāro stiklu paraugos. Izpētītas šo savienojumu optiskās īpašības, noteikta optiskās dubultlaušanas vērtību atkarība no gaismas viļņu garuma un intensitātes.
 2. Turpināti pētījumi par gaismas polarizācijas ietekmi uz virsmas reljefa veidošanos halkogenīdu amorfās kārtiņās un azosavienojumu saturošos stiklveida organisko polimēru plānās kārtiņās. Veikti hologrāfiskie mērījumi ar 532 nm, 632.8 nm un 671 nm viļņu garumiem.
 3. Tika turpināti pētījumi par elektriskā lauka ietekmi uz azosaturošu organisko polimēru optiskajām īpašībām.

Pārskata periodā projekta ietvaros iegūtie rezultāti tika

a) referēti sekojošās konferencēs:

 1. J.Aleksejeva, Volume and surface holographic grating recording in azo-dyed gelatine films, Intern. Conf. Progress in Applied Surface, Interface and Thin Film Science 2012, Florence, Italy, May 14-18, 2012, Book of abstracts, p.84.
 2. A.Gerbreders, V.Kolbjonoks, O.Shimane, J.Teteris, Direct surface relief formation in polymer films, 2nd International Conf. on Materials and Applications for Sensors and Transducers, Budapest, Hungary, May 24-28, 2012, Abstract book, p.211.
 3. M.Reinfelde, J.Teteris, Photoinduced Mass Transport in Amorphous As-S-Se Films, 5th Intern.Conf. on Optical, Optoelectronic and Photonic Materials and Applications 2012, Nara, Japan, 3-7 June, 2012,
 4. M.Reinfelde, J.Teteris, Photoinduced direct surface relief formation in amorphous As-S-Se films, 18th Intern. Symposium on Non Oxide and New Optical Glasses, Saint Malo, France, 1-5 July, 2012, VI-3 O-6, p.169.
 5. J.Aleksejeva, J.Teteris, A.Tokmakovs, Azo-benzene containing low-molecular weight organic glasses for optical recording, 10th International Conference Solid State Chemistry 2012, Pardubice, Czech Republic, June 10-14, 2012, p.122.
 6. E.Potanina, J.Teteris, Optical Recording in DR1-Polymer Matrix, 14th International Conference-School „Advanced materials and Technologies”, 27-31 August 2012, Palanga, Lithuania, P56.
 7. M.Reinfelde, J.Teteris, Surface relief depth dependence on holographic recording conditions. HOLOEXPO2012, P roc.of 9th Intern.Conf. „HoloExpo-2012, September 17-21, 2012,32, Suzdal, Russia.
 8. J.Teteris, Optical field-induced surface relief formation on amorphous chalcogenide films, 13th International Conference on the Phyics of Non-Crystalline Solids, Yichang, China, September 16-20, 2012, p.100-101.

b) Iesniegti un ir pieņemti publicēšanai raksti: 4 gab.

 1. J.Aleksejeva, J.Teteris, A.Tokmakovs, „Azo-benzene containing low-molecular weight organic glasses for optical recording”, žurnālā Physics Procedia
 2. M.Reinfelde, R.Grants, J.Teteris „Photoinduced mass transport in amorphjous As-S-Se films”, žurnālā Journal of Non-Crystalline Solids
 3. A.Gerbreders, V.Kolobjonoks, O.Shimane, J.Teteris “Direct surface-relief formation in polymer films”, žurnālā Journal of Optoelectronics and Advanced Materials
 4. M.Reinfelde, J.Teteris „Photoinduced direct surface relief formation in amorphous As-S-Se films”, žurnālā Journal of Non-Crystalline Solids

c) Iznākušas publikācijas 3 gab.

 1. J.Aleksejeva and J.Teteris „Photoinduced phenomena in azo-dyed gelatine films”, žurnālā Journal of IOP Conferences: Material Sciences and Engineering, 38 (2012) 012028.
 2. A.Gerbreders, O.Shimane, V.K.Kolobjonoks and J.Teteris “UV optical record and electron beam lithography in polymer films”, žurnālā Journal of IOP Conferences: Material Sciences and Engineering, 38 (2012) 012027.
 3. A.N.Trukhin, K.M.Golant and J.Teteris „Absorption and luminescence in amorphous SixGe1-xO2 films fabricated by SPCVD”, žurnālā Journal of Non-Crystalline Solids,358 (2012) 1538.
 

Zinātniskā pētījuma progresa apraksts par projekta Nr. 2010/0275/2DP//2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/124„ Materiālu un tehnoloģiju izstrāde un izpēte difraktīvo optisko elementu ražošanai” izpildi 4. pārskata periodā 01.12.2011.-30.04.2012.

Laika posmā 01.12.2011.-30.04.2012. tika turpināti zinātnisko pētījumu darbi 1.aktivitātes „Fotoinducēto procesu un hologrāfiskā ieraksta izpēte organiskos un neorganiskos materiālos”, 2.aktivitātes „Ar elektrisko lauku vadāmu refleksijas režģu ieraksts un izpēte”, kā arī uzsākti pētījumi 3.aktivitātes „Vadāma Brega reflektora prototipa izstrāde un tā parametru optimizācija” realizācijai. Veikti sekojoši galvenie pasākumi:

 1. Sintizēti jauni organisko molekulāro stiklu paraugi un veikti optiskā ieraksta pētījumi. Izpētītas šo savienojumu optiskās īpašības, noteikta optiskās dubultlaušanas vērtību atkarība no gaismas viļņu garuma un intensitātes (jauns inovatīvs materiāls).
 2. Veikti pētījumi par gaismas polarizācijas ietekmi uz virsmas reljefa veidošanos halkogenīdu amorfās kārtiņās un azosavienojumu saturošos stiklveida organisko polimēru plānās kārtiņās. Veikti hologrāfiskie mērījumi ar 532 nm, 632.8 nm un 671 nm viļņu garumiem.
 3. Veikti pētījumi par elektriskā lauka ietekmi uz azosaturošu organisko polimēru optiskajām īpašībām.

Pārskata periodā projekta ietvaros iegūtie rezultāti tika

a) referēti sekojošās konferencēs:

 1. LU CFI 27.zinātniskajā konferencē (8.-10. februāris, 2012); ar referātiem uzstājās sekojoši projekta izpildītāji: J.Aleksejeva, R.Grants, L.Skuja, M.Jirgensons, A.Kiseļovs, K.Klismeta, E.Potaņina, A.Truhins – 8 gab.
 2. International Conference “Functional Materials and Nanotechnologies” FM&NT – Riga, April 5 – 8, 2012. a) orālie referāti (J.Teteris) - 1 gab. b) stendu referāti (A.Truhins, A.Gerbreders, J.Aleksejeva) – 3 gab.
 3. Conference on Developments in Optics and Communications DOC2011, Riga, April 12-14, 2012. a) orālie referāti (J.Aleksejeva, M.Reinfelde) – 2 gab. b) stendu referāti (K.Klismeta, E.Potanina) – 2 gab.

b) Iesniegti un ir pieņemti publicēšanai raksti: 3 gab.

 1. J.Aleksejeva and J.Teteris „Photoinduced phenomena in azo-dyed gelatine films”, žurnālā Journal of IOP Conferences: Material Sciences and Engineering
 2. A.Gerbreders, O.Shimane, V.K.Kolobjonoks and J.Teteris “UV optical record and electron beam lithography in polymer films”, žurnālā Journal of IOP Conferences: Material Sciences and Engineering
 3. A.N.Trukhin, K.M.Golant and J.Teteris „Absorption and luminescence in amorphous SixGe1-xO2 films fabricated by SPCVD”, žurnālā Journal of Non-Crystalline Solids
 

Zinātniskā pētījuma progresa apraksts par projekta Nr. 2010/0275/2DP//2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/124„ Materiālu un tehnoloģiju izstrāde un izpēte difraktīvo optisko elementu ražošanai” izpildi 3. pārskata periodā 01.07.2011.-30.11.2011.

Laika posmā 01.07.2011.-30.11.2011. tika turpināti zinātnisko pētījumu darbi 1.aktivitātes „Fotoinducēto procesu un hologrāfiskā ieraksta izpēte organiskos un neorganiskos materiālos”, kā arī uzsākti pētījumi 2.aktivitātes „Ar elektrisko lauku vadāmu refleksijas režģu ieraksts un izpēte” realizācijai. Veikti sekojoši galvenie pasākumi:

 1. Sintezēts jauns azosavienojumu polimērs uz MR un želatīna bāzes optiskajam ierakstam, izpētītas šo savienojumu optiskās īpašības, noteikta optiskās dubultlaušanas vērtību atkarība no gaismas viļņu garuma un intensitātes (jauns inovatīvs materiāls).
 2. Veikti pētījumi par gaismas polarizācijas ietekmi uz virsmas reljefa veidošanos halkogenīdu amorfās kārtiņās un azosavienojumu saturošos organisko polimēru plānās kārtiņās. Veikti hologrāfiskie mērījumi ar 532 nm, 632.8 nm un 671 nm viļņu garumiem.

Pārskata periodā projekta ietvaros iegūtie rezultāti tika

a) referēti sekojošās konferencēs:

 1. The 12th European Conf. on Organized Films (ECOF 12), Sheffield, United Kingdom, 17-20 July, 2011, J.Teteris – orālais referāts.
 2. 24th Intern. Conf. on Amorphous and Nanocrystalline Semiconductors (ICANS24), Nara, Japan, 21-26 August, 2011, J.Aleksejeva – stenda referāts.
 3. The 7th Intern. Conf. on Photonics, Devices and Systems (Photonics Prague 2011), Prague, Czech Republic, August 24-26, 2011, A.Gerbreders – stenda refarāts.
 4. 16th International Conference Radiation Effects in Insulators (REI-2011), August 14-19, 2011, Beijing, China., L.Skuja – uzaicinātais referāts.
 5. Intern. Conf.”Advanced optical materials and devices” (AOMD-7), Vilnius, Lithuania, August 28-31, 2011, J.Teteris – orālais referāts.
 6. 8th Intern Conf. “HoloExpo-2011”, 29 September- 01 October 2011,Minsk, Belarus, M.Reinfelde – orālais referāts.
 7. V Ukrainian scientific Conf. on physics of semiconductors (USCPS-5), Uzhgorod, Ukraine, 9-15 October 2011, J.Teteris – orālais referāts.

b)nopublicēti sekojošos rakstos:

 1. J.Aleksejeva, A.Gerbreders, M.Reinfelde, J.Teteris, Polarization holographic recording in azo-benzene doped polyurethane polymer films. JOAM, 13 (2011) 1577-80.
 2. M.Reinfelde, J.Teteris, Surface relief and polarization holographic grating formation in amorphous As-S-Se films. JOAM, 13 (2011) 1531-3.
 3. J.Aleksejeva, A.Gerbreders, M.Reinfelde, J.Teteris, Photoinduced birefringence in azo-dye doped polyurethane, Latv.Journ.Phys.Tech.Sc. Nr.4 (2011) 4-15.
 4. A.Gerbreders, J.Aleksejeva, J.Teteris, Photosensitive polyurethanes for optical record, Pros.SPIE, vol.8306 (2011) 83061A-7.
 5. M.Reinfelde, J.Teteris, Surface structuring by direct holographic recording, Proc. of 8th Intern Conf. “HoloExpo-2011”, 29 September- 01 October 2011, p.219-223.

Iesniegti un ir pieņemti publicēšanai raksti: 2 gab.

 1. L.Skuja, K.Kajihara, M.Hirano, H.Hosono, Oxygen-excess-related point defects in glassy/amorphous SiO2 and related materials, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Invited paper 16th International Conference Radiation Effects in Insulators (REI-2011), August 14-19, 2011, Beijing, China. Journ. of Non-Crystalline Solids, iznāks 2012.g.sākumā.
 2. J. Aleksejeva, A. Gerbreders, J. Teteris, Surface relief and polarisation grating formation in azo-dye containing polymer films, Lithuanian Journal Of Physics, iznāks 2012.g.sākumā