Projekta apraksts

Projekts un pētījumi atbilst valstī noteiktajiem prioritārajiem zinātnes virzieniem  2010 -2013.gadā - inovatīvie materiāli un tehnoloģijas, enerģija un vide, kā arī optikas un  informācijas tehnoloģijas virzieniem.

Projekta ietvaros īstenotajām darbībām nav saimniecisks raksturs, jo atbilst noteikumu 3.1. apakšpunktu kritērijiem.

Projekta mērķa realizēšanā noteicošā loma būs jaunu optiskā ieraksta materiālu izpēte optisko difraktīvo elementu ierakstam ar hologrāfisko metodi. Galvenie pētniecības aktivitātes materiālu un tehnoloģiju izpētē jaunu difraktīvo optisko elementu Brega reflektoru izstrādē būs sekojošas:

 1. Fotoinducēto procesu un hologrāfiskā ieraksta izpēte organiskos un neorganiskos materiālos.
  • amorfos halkogenīdu pusvadītājos;
  • organiskos fotopolimēros un kompozītos;
  • polimēros ar disperģētām nanodaļiņām
 2. Ar elektrisko lauku vadāmu refleksijas režģu ieraksts un izpēte.
  • Elektiskā lauka ietekme uz šķidro kristālu un azosavienojumu optisko īpašību anizotropiju.
  • Elektriskā lauka ietekme uz asimetrisku nanodaļiņu orientācija un optisko anizotropiju.
 3. Vadama Brega reflektora prototipa izstrāde un tā parametru optimizācija.
  • Šo aktivitāšu ietvaros tiks veikta arī:
  • pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana;
  • pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana.