Projekta realizācijas rezultātā tiks izpētīti un izstrādāti jauni inovatīvi materiāli uz organisko un neorganisko polimēru kompozītu un nanodaļiņu bāzes, kas dos iespēju izstrādāt jauna tipa difraktīvos elementus – Brega reflektorus ar jaunām tehniskām iespējām:

  • Operatīvi maināmu elementa darbības optisko frekvenci;
  • Iespēju optisko elementu integrēt planārās struktūrās.

Jaunais produkts ir ar elektrisko lauku vadāms Brega reflektors spektrālajam diapazonam    0.3 um – 20 um. Spektra izvēršanas laiks ~10-7-10-8 sek., spektrālā izšķiršanas spēja 0.3 nm. Integrējams planārās struktūrās. Pielietojamība: informācijas pārraide un apstrāde, optiskā spektroskopija, ķīmiskie sensori vides aizsardzībai.

Galvenie jaunievedumi, salīdzinot ar līdzšinējiem pielietotajiem:

  1. ar pievadīto elektrisko lauku var operatīvi mainīt optiskā elementa spektrālo caurlaidību, var noregulēt uz vajadzīgo gaismas viļņa garumu;
  2. izstrādē pielietotas plāno kārtiņu tehnoloģijas, t.i. to var integrēt planārās struktūrās;
  3. izstrādē pielietoti jauni optiski materiāli uz organisko azosavienojumu kompozītu un nanodaļiņu bāzes.