Līguma numurs 1.1.1.1/16/A/046

Projekta ilgums: 01.02.2017. -31.01.2020.

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. Phys. Aivars Vembris

Latvijas Universitātes Cietvielu Fizikas institūts (LU CFI) ir Latvijā vadošā institūcija jaunu funkcionālu materiālu pētniecībā. Šo pētījumu rezultātā radīti un izpētīti vairāki oriģināli organiski materiāli ar iespējamu pielietojumu fotonikā, piemēram, nelineārajā optikā, lāzerfizikā u.c. Turpmāk plānots organisko materiālu pētījumus paplašināt tos pielietojot jaunu ierīču prototipos, kā arī attīstot tehnoloģiju fotonisko integrālo shēmu izgatavošanai. Šī projekta mērķis ir dažādu optisko viļņvadu ierīču izstrādāšana izmantojot līdz šim pētītos organiskos materiālus.

Tādu modulāru viļņvadu ierīču izstrādei, kā piemēram, lāzeri, gaismas modulatori, detektori u.c., parasti lieto atsevišķas platformas (silīcija, indija fosfīda, gallija arsenīda u.c.) tādas, kuras vislabāk piemērotas konkrētajai ierīcei. LU CFI plānots realizēt atsevišķas viļņvadu ierīces uz vienotas - organisko materiālu platformas. Projekta 1.1.1.1/16/A/046 "Oriģinālu organisko materiālu iespēju demonstrēšana fotonisko ierīču prototipos" gaitā paredzēts demonstrēt sekojošus ierīču prototipus, kuri veidoti izmantojot organiskos materiālus:

  • organisks cietvielu lāzers ar emisijas viļņa garumu sarkanajā spektra diapazonā;
  • viļņvadu organisks elektrooptiskais modulators, kas darbosies, gan spektra redzamajā, gan infrasarkanajā diapazonā;
  • organisks infrasarkanā starojuma sensors, kura darbības pamatā ir termoelektriskais efekts plānās kārtiņās.

Minētajos prototipos tiks izmantoti unikāli Latvijā sintezēti un pētīti organiski materiāli. LU CFI ir pieejamas visas nepieciešamās tehnoloģijas šādu prototipu izveidei. Projekta kopējās izmaksas ir 658172,49 euro, no kā ERAF plānotais atbalsts sastāda 550561,29 euro, valsts budžeta finansējums ir 4936,94 euro un institūta līdzfinansējums ir 58248,26 euro. Projekts tiks realizēts 36 mēnešu laikā.

Projekta mājaslapa ir atrodama šeit.