LU Cietvielu Fizikas institūts ir sadarbības partneris Rīgas Tehniskās universitātes (Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts) realizētajā ERAF projektā „Vēja un ūdeņraža elektroapgādes autonoma sistēma” (Nr. 2010/0188/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/031).

Projekta sadarbības partneri: Latvijas Universitātes Cietvielu Fizikas institūts un Fizikālās enerģētikas institūts

Projekta īstenošanas laiks: 01.11.2010. – 31.07.2013. (33 mēneši)

Projekta vispārīgais mērķis: sekmēt zinātnes un ražošanas integrāciju un pētniecisko rezultātu ieviešanu enerģētikas un materiālzinātnes zinātnes virzienos, izstrādājot autonomu, uz vēja un ūdeņraža enerģētiku balstītu elektroapgādes sistēmu, kas varētu aizvietot esošās uz fosilā kurināmā balstītas sistēmas, piemēram, mājsaimniecību dīzeļģeneratorus, gāzes mikroturbīnas u.c. Projektā paredzēts izveidot atsevišķu elektroapgādes sistēmas iekārtu prototipus un pārbaudīt to darbību kopējā energoapgādes sistēmā.

No LU CFI projektā iesaistījušies: pētnieki Jānis Kleperis, Līga Grīnberga, Gunārs Bajārs, Jānis Straumēns; inženieri Laimonis Jēkabsons un Vladimirs Ņemcevs.

Sīkāk par projektu skatīt šeit